Seznam učeben k využití pro studenty mimo plánovaný rozvrh

V době mimo rozvrhovanou výuku je studentům umožněn přístup do vybraných učeben. Učebny jsou k dispozici zdarma k samostudiu, týmové práci nebo zájmové činnosti studentů FEL. Studenti mohou využívat instalovanou techniku (PC, projekci,...), není povoleno zasahovat do zapojení a měnit konfigurace. Využití místnosti a jejího vybavení pro jiné aktivity musí být povoleno technicko-provozním oddělením. Komerční aktivity jsou možné pouze na základě uzavřené smlouvy o nájmu a uhrazení nájemného.

Místnost student otevře přiložením karty ČVUT nebo klíčem vypůjčeným na vrátnici budovy. Informace o otevření/uzavření místnosti kartou jsou ukládány v přístupovém systému. Za stav učebny je odpovědný student, jehož kartou byla učebna otevřena. Při odchodu je držitel karty povinen zhasnout a svojí kartou učebnu zamknout. Pokud v místnosti někoho nechá, je v jeho zájmu dohlédnout na to, aby dotyčný převzal místnost přiložením svojí karty. Tím přebírá za místnost zodpovědnost. Případné závady je třeba okamžitě hlásit na Helpdesk ČVUT.

Skupina Učebna Přístupový systém Přístup Poznámka
Po – Pá So - Ne
od do od do
  Dejvice, Technická 2
A C2-82 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C2-84 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C3-51 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C3-52 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C3-54 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A A4-204 karta 8:00 20:00      
B A4-202A klíč 8:00 20:00      
B A4-202B klíč 8:00 20:00      
B A4-203A klíč 8:00 20:00      
B C4-363 klíč 8:00 20:00      
B C4-364 klíč 8:00 20:00      
B C4-154 klíč 8:00
14:00
11:00
20:00
    jídelna
  Karlovo náměstí, objekt E
B E-125 studovna 8:00 20:00      
B E-126 bez klíče 8:00 20:00      
B E-127 bez klíče 8:00 20:00      
B E-128 bez klíče 8:00 20:00      

O víkendech je pro studenty přístupná studovna FELcafe v režimu 8:00 - 17:30.

Klíč je možno vyzvednout ve vrátnici oproti průkazu.