Seznam učeben k využití pro studenty mimo plánovaný rozvrh

V době mimo rozvrhovanou výuku je studentům umožněn přístup do vybraných učeben. Učebny jsou k dispozici zdarma k samostudiu, týmové práci nebo zájmové činnosti studentů FEL. Studenti mohou využívat instalovanou techniku (PC, projekci,...), není povoleno zasahovat do zapojení a měnit konfigurace. Využití místnosti a jejího vybavení pro jiné aktivity musí být povoleno technicko-provozním oddělením. Komerční aktivity jsou možné pouze na základě uzavřené smlouvy o nájmu a uhrazení nájemného.

Místnost student otevře přiložením karty ČVUT nebo klíčem vypůjčeným na vrátnici budovy. Informace o otevření/uzavření místnosti kartou jsou ukládány v přístupovém systému. Za stav učebny je odpovědný student, jehož kartou byla učebna otevřena. Při odchodu je držitel karty povinen zhasnout a svojí kartou učebnu zamknout. Pokud v místnosti někoho nechá, je v jeho zájmu dohlédnout na to, aby dotyčný převzal místnost přiložením svojí karty. Tím přebírá za místnost zodpovědnost. Případné závady je třeba okamžitě hlásit na Helpdesk ČVUT.

Do odvolání souvisejícím s ukončením stavebních úprav nejsou pro studenty v dejvickém monobloku FEL k dispozici žádné učebny.

Skupina Učebna Přístupový systém Přístup Poznámka
Po – Pá So - Ne
od do od do
  Dejvice, Technická 2
A C2-82 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C2-83 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C2-84 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C2-85 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C2-86 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C3-51 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C3-52 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
A C3-54 karta 8:00 20:00 8:00 17:30  
B C4-154 klíč 8:00
14:00
11:00
20:00
    jídelna
  Karlovo náměstí, objekt E
B E-125 studovna 8:00 20:00      
B E-126 bez klíče 8:00 20:00      
B E-127 bez klíče 8:00 20:00      
B E-128 bez klíče 8:00 20:00      

O víkendech je pro studenty přístupná studovna FELcafe v režimu 8:00 - 17:30.

Klíč je možno vyzvednout ve vrátnici oproti průkazu.