Popis předmětu - A0B04JAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04JAP Japonština
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lisá D., Novotná M. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP

Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů. Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a úvod do znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičním jazykem a kulturou.

Obsah:

Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a úvod do znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Osnovy přednášek:

1 Úvod do studia japonštiny, úvod do písma 2 Genki lekce 1 první část, hiragana 3 Genki lekce 1 druhá část, hiragana 4 Dokončení Genki lekce 1, Genki lekce 2 úvod, hiragana 5 Genki lekce 2 druhá část, hiragana a úvod do katakany 6 Genki lekce 2 třetí část, katakana 7 Genki lekce 3 první část, katakana 8 Genki lekce 3 druhá část, katakana 9 Genki lekce 3 třetí část, katakana 10 Genki lekce 3 čtvrtá část, Genki lekce 4 úvod, katakana 11 Genki lekce 4 druhá část, úvod do kandži 12 Genki lekce 4 třetí část, kandži 13 Genki lekce 4 čtvrtá část, opakování 14 Záverečné opakování

Osnovy cvičení:

1 Úvod do studia japonštiny, úvod do písma 2 Genki lekce 1 první část, hiragana 3 Genki lekce 1 druhá část, hiragana 4 Genki lekce 1 třetí část, Genki lekce 2 úvod, hiragana 5 Genki lekce 2 druhá část, hiragana a úvod do katakany 6 Genki lekce 2 třetí část, katakana 7 Genki lekce 3 první část, katakana 8 Genki lekce 3 druhá část, katakana 9 Genki lekce 3 třetí část, katakana 10 Genki lekce 3 čtvrtá část, Genki lekce 4 úvod, katakana 11 Genki lekce 4 druhá část, úvod do kandži 12 Genki lekce 4 třetí část, kandži 13 Genki lekce 4 čtvrtá část, opakování 14 Záverečné opakování

Literatura:

Materiály budou poskytnuty

Požadavky:

Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti jazyka

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

japonština, hiragana, katakana

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)