Popis předmětu - A0B04JAP2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04JAP2 Japonština 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lisá D., Novotná M. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP2

Anotace:

Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu. V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně zhruba 80 japonských znaků kandži.

Cíle studia:

Umožnit studentům prohloubit doposud získané znalosti o jazyce, kultuře a tradicích Japonska.

Obsah:

V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně zhruba 80 japonských znaků kandži.

Osnovy přednášek:

1 Genki lekce 1-4 opakování, hiragana a katakana 2 Genki lekce 4 dokončení a opakování, kandži 3 Genki lekce 5 první část, kandži 4 Genki lekce 5 druhá část, kandži 5 Genki lekce 6 první část, kandži 6 Genki lekce 6 druhá část, kandži 7 Genki lekce 6 třetí část, kandži 8 Genki lekce 7 první část, kandži 9 Genki lekce 7 druhá část, kandži 10 Genki lekce 7 třetí část, Genki lekce 8 první část, kandži 11 Genki lekce 8 druhá část, kandži 12 Genki lekce 8 třetí část, Genki lekce 9 první část, kandži 13 Genki lekce 9 druhá část, opakování, kandži 14 Záverečné opakování

Osnovy cvičení:

1 Genki lekce 1-4 opakování, hiragana a katakana 2 Genki lekce 4 dokončení a opakování, kandži 3 Genki lekce 5 první část, kandži 4 Genki lekce 5 druhá část, kandži 5 Genki lekce 6 první část, kandži 6 Genki lekce 6 druhá část, kandži 7 Genki lekce 6 třetí část, kandži 8 Genki lekce 7 první část, kandži 9 Genki lekce 7 druhá část, kandži 10 Genki lekce 7 třetí část, Genki lekce 8 první část, kandži 11 Genki lekce 8 druhá část, kandži 12 Genki lekce 8 třetí část, Genki lekce 9 první část, kandži 13 Genki lekce 9 druhá část, opakování, kandži 14 Záverečné opakování

Literatura:

Studijní materiály budou poskytnuty

Požadavky:

Znalosti japonského jazyka, které jsou obsahem předmětu A0B04JAP, tj. aktivní znalost obou slabičných abeced, základní charakteristiky japonské věty a slovní zásoba na úrovni minimálně prvních tří lekcí učebnice Genki I.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

japonština, hiragana, katakana

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)