Popis předmětu - B1M15DEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M15DEE Distribuce elektrické energie
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Müller Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čerňan M., Müller Z., Tlustý J., Vodrážka J. Kreditů:5
Cvičící:Čerňan M., Müller Z., Tlustý J., Vodrážka J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M15DEE

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s oblastí kvality elektrické energie, vybavením a chráněním zařízení v sítích vvn a vn, vlastnostmi a prvky inteligentních elektrických sítí a využívanými měřicími a komunikačními technologiemi.

Osnovy přednášek:

1. Energetická rušení, vyšší harmonické
2. Kolísání napětí, flicker, nesymetrie
3. Filtračně kompenzační prostředky
4. Koncepce elektrických stanic
5. Vybavení elektrických stanic
6. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? distanční ochrana
7. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? ostatní ochrany
8. Systémové chránění
9. Inteligentní přenosové a distribuční sítě
10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních, PLC, BPL
11. Systémy HDO, Smart Metering
12. Sítě ICT v energetice
13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2. Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2. Schlabbach, J., Blume, D., Stephanblome, T.: Voltage quality. London, 2001, ISBN 0-85296-975-9. Grym, R. a kol.: Chránění III. IRIS, 2005, ISBN 80-903540-5-X. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)