Popis předmětu - BAM02BIO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM02BIO Biosenzory
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rezek B. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Rezek B. Kreditů:6
Cvičící:Potocký Š., Rezek B. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM02BIO

Anotace:

Tento kurz seznamuje s fyzikálními, elektronickými a biologickými principy a mechanismy biosenzorů a poskytne informace o minulých, současných a budoucích technologiích. Budou vysvětleny různé mechanismy a koncepce senzorů na konkrétních aplikacích, jako je detekce glukózy, močoviny, proteinů, buněk, bakterií, apod. Kromě toho kurz seznamuje s využitím moderních nanostruktur a nanomateriálů v biosensorech pro dosažení spolehlivých a citlivých zařízení pro diagnostiku v místě kontaktu s pacientem, potravinami nebo v daném prostředí. Nakonec bude tento předmět diskutovat současné výzvy a budoucí perspektivy v různých aplikacích biosenzorů.

Osnovy přednášek:

1. Přehled biosenzorů - úvod a koncept biosenzoru
2. Vývoj biosenzoru - ideální charakteristika biosenzoru
3. Bioreceptor - katalytický (rovnovážný stav) a afinita (rovnováha)
4. Funkce povrchu - fyzikální a chemická imobilizace
5. Elektrochemická a elektrochemiluminiscence - přehled a aplikace
6. Optická - fluorescenční a kolorimetrická studie
7. Tranzistory řízené polem - senzory a aplikace
8. Nanobiosenzory - top down (nanostruktury)
9. Nanobiosenzory - bottom up (nanomateriály)
10. BioMEMS / NEMS - Microfluidic, SAW
11. Aplikace biosenzorů - trh s péčí o zdraví
12. Spolehlivost biosenzorů - v potravinách a prostředí
13. Nové trendy v oblasti biosenzorů - nositelné biosenzory, laboratoř na čipu
14. Současné celosvětové výzvy pro biosenzory a budoucí vývoj, závěrečné shrnutí

Osnovy cvičení:

Cvičení seznamují praktickou a zábavnou formou s konstrukcí a funkčními principy biosenzorů. Cvičení probíhají formou samostatné práce studentů v laboratoři a dílčími demonstracemi. Součástí je také exkurze na spolupracující výzkumná pracoviště.

Literatura:

[1] New Perspectives in Biosensors Technology and Applications, Intech 2011, ISBN 978-953-307-448-1, doi:10.5772/936
[2] Biosensors, InTech 2010, ISBN 978-953-7619-99-2, doi:10.5772/45616
[3] Biosensors: fundamentals and applications, Oxford University Press 1989, ISBN 0198547455

Požadavky:

Studenti skládají zkoušku písemným testem a ústní formou. Studenti zpracují referáty z laboratorních cvičení.

Klíčová slova:

biosenzory, biomedicína, nanostruktury, nanomateriály

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu PV
MPBIO1_2018 Bioinformatika PV
MPBIO4_2018 Zpracování signálů PV
MPBIO2_2018 Lékařská technika PV 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)