Popis předmětu - BE9M38LKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials
Role:P Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Theiner R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Theiner R. Kreditů:5
Cvičící:Theiner R. Semestr:Z

Anotace:

Předmět má vstupní charakter pro studenty oboru letadlová a kosmická netechnika, avionika i letecký provoz. Předmět studenty seznamuje se základní návrhovou filosofií leteckých konstrukcí, rolí stavebních předpisů. Popisuje základní druhy zatížení letadel, zejména letová a hmotové charakteristiky letounů. V popisné části rozebírá uspořádání leteckých konstrukcí, jejich členění a popis a vysvětluje přenos silových účinků jejími nosnými částmi.

Osnovy přednášek:

1. Historie a vývoj letectví.
2. Návrhová filosofie a úloha stavebních předpisů při jejím utváření.
3. Bezpečnost, letová způsobilost a spolehlivost.
4. Zatížení letounu a násobek.
5. Manévrová obálka provozních násobků.
6. Poryvová a letová obálka provozních násobků.
7. Hmotnosti letounu, centráž, hmotnostní obálka.
8. Dělení letounu, jeho základní části.
9. Základní typy letecké konstrukce a použité materiály, přenos zatížení konstrukcí.
10. Konstrukce křídla.
11. Mechanizace křídla.
12. Konstrukce trupu.
13. Konstrukce ocasních ploch.
14. Podvozek.

Osnovy cvičení:

Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.

Literatura:

Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4 Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0 Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3 Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005 Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3.vydání, Reston VA: AAIA, Inc.,1999, ISBN 1-56347-281-0 Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3 Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MELAK_2016 Avionika P 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)