Popis předmětu - AE0B16FIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B16FIP Corporate Finance
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Beneš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Beneš M. Kreditů:4
Cvičící:Beneš M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AE0B16FIP

Anotace:

Principles of finance, present value and alternative cost of capital, financial calculus, long-term finance, valuation of bonds and stocks, investment decision and net present value, IRR, comparison time period, annual equivalent value, inflation and return, capital asset pricing model, portfolio, sensitivity analysis and risk, WACC.

Osnovy přednášek:

1. Introduction of finance, present value, opportunity cost.
2. Annuity, perpetuitty, compounded and simple interests.
3. Long term finance. Stock and bonds price.
4. Investment efficiency evaluation techniques. IRR, NPV.
5. Complex financian evaluation.
6. The comparison period, an equivalent annual value.
7. Decision making with NPV.
8. Inflation and tax influence to investment decision.
9. Project is not a black box.
10. Capital assets pricing model. Introduction to the theory of portfolio.
11. Sensitivity and risk analysis. Financial risk.
12. Discount rate, debt, taxes, WACC.
13. Other financial problems.Reserve.

Osnovy cvičení:

1. Introduction of spreadsheets use focused on financial management.
2. Financial calculus.
3. Loans. Kinds of interests calculation.
4. Depreciation. Tax shield. Group project assignment.
5. NPV and IRR calculations. Mutually exclusive investments.
6. Taxes, finance and NPV.
7. Comparison period. Complex projects.
8. Complex case of multiple variant evaluation.
9. Bonds and stock price. Model with contant growth.
10. Expected return and standart deviation of portfolio.
11. Risk free return. Market portfolio. Securities market line.
12. Discount rate - debt, taxes, WACC
13. Assesment. Reserve.

Literatura:

1. Brealey, R.A., Myers, S.C. Allen F. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill. 2007
2. Sharpe, W.F., Alexander G.J. Investments. USA: Prentice-Hall, Inc. 1990

Požadavky:

No prerequisites.

Klíčová slova:

finance, project evaluation

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)