Popis předmětu - B0B39ITT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Berka R. Zakončení:KZ
Přednášející:Berka R. Kreditů:6
Cvičící:Berka R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0B39ITT1

Anotace:

Dvousemestrový předmět připravují a realizují společně umělecké a technické školy - Akademie múzických umění a ČVUT. Náplní tvůrčích dílen je výuka aktuálních technických nástrojů, dovedností a tvůrčích postupů v oblastech interaktivního umění, performance, architektury, světelné a zvukové tvorby. Výuka probíhá formou seminářů, dílen a exkurzí. Hlavní charakteristikou náplně je práce s prostorem a časem prostřednictvím obrazu, světla, zvuku s využitím technických a programových nástrojů. Studenti mají možnost kombinovat znalosti, které získali v dosavadním studiu se znalostmi studentů z odlišné oblasti lidské činnosti. Studentské projekty, zadané v prvním semestru budou v druhém semestru realizovány během dílny Intermediální tvorba a technologie II. Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení semestru. Podrobné informace o harmonogramu předmětu jsou k dispozici na oficiální webové stránce https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/itt1/start.

Cíle studia:

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou semináře a dílny (dle programu aktualizovaného pro každý semestr) během nichž studenti technických a uměleckých oborů postupně hledají téma společných projektů. Rozpracované téma projektu připraveného k realizaci pak odevzdávají na konci semestru.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu a seznámení s laboratoří IIM
2. Audio & Video nástroje - nástroje pro zpracování zvuku i videa v reálném čase
3. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
4. Audio & Video nástroje - způsoby propojování zařízení
5. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
6. Audio & Video nástroje - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a odbavení AV obsahu - projekce nebo web)
7. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
8. Physical Computing - základní HW komponenty a jejich spojování do celků
9. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
10. Physical Computing - programové nástroje pro ovládání HW komponent
11. Práce na projektech - experimenty
12. Physical Computing - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a jeho použití k řízení AV obsahu - světla, a/nebo projekce)
13. Práce na projektech - experimenty
14. Práce na projektech - odevzdání konceptu

Osnovy cvičení:

1. Úvodní dílna, seznámení s laboratoří IIM
2. Dílna: Audio & Video nástroje - nástroje pro zpracování zvuku i videa v reálném čase
3. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
4. Dílna: Audio & Video nástroje - způsoby propojování zařízení
5. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
6. Dílna: Audio & Video nástroje - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a odbavení AV obsahu - projekce nebo web)
7. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
8. Dílna: Physical Computing - základní HW komponenty a jejich spojování do celků
9. Exkurze (návštěva jednoho z pracovišť na FEL ČVUT, AMU, VŠUP, AV)
10. Dílna: Physical Computing - programové nástroje pro ovládání HW komponent
11. Práce na projektech - experimenty
12. Dílna: Physical Computing - týmový projekt (samostatné sestavení řetězce a jeho použití k řízení AV obsahu - světla, a/nebo projekce)
13. Práce na projektech - experimenty
14. Práce na projektech - odevzdání konceptu

Literatura:

Jay David Bolter a Richard Grusin, Remediace, Teorie vědy, 13, č. 2 http://teorievedy.flu.cas.cz Dick Higgins: Synesthesia and Intersenses: Intermedia. http://www.ubu.com/papers/higgins_intermedia.html http://www.virtualart.at/ Massimo Banzi: Getting Started with Arduino, Make; 1 edition (October 15, 2008), ISBN-10: 0596155514 Nick Moran: Performance Lighting Design: How To Light For The Stage, Concerts, Exhibitions And Live Events, Methuen, Feb 2008, ISBN: 0713677570

Požadavky:

Technické a tvůrčí schopnosti v závislosti na předchozím studiu na Elektrofakultě, tj. zkušenosti s programováním v jakémkoliv programovacím jazyce (ideálně C, C++,python) nebo zkušenosti z oblasti návrhu elektrických obvodů a práce se senzory.

Poznámka:

Předmět navštěvují i studenti uměleckých škol

Klíčová slova:

Intermédia, multimédia, internet, vzdálená komunikace, virtuální realita, počítačová animace, scénická tvorba, osvětlováni, televizní grafika.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)