Popis předmětu - B2M34EZSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy
Role:PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husák M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bouřa A., Husák M., Novák J., Teplý T. Kreditů:6
Cvičící:Bouřa A., Husák M., Novák J., Teplý T. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M34EZSA

Anotace:

Elektronické zabezpečovací systémy z hlediska systémového návrhu, elektrického řešení, koncepčních charakteristik, spolehlivosti systému a jejího zvyšování, zálohování. Řeší systémy s elektronickými senzory, akčními členy, způsoby návrhu zabezpečovacích systémů, využití moderních elektronických součástek, využití mikroprocesorů. Jsou řešeny praktické aplikace pro zabezpečení domů, aut, průmyslových podniků.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní informace, mechanické zabezpečení
2. Systémový přístup k ochraně objektů
3. Perimetrická, plášťová, prostorová a předmětová ochrana
4. Ústředny EZS a doplňková zařízení
5. Základy ACS
6. Sběrnicový systém EZS
7. CCTV – uzavřené kamerové okruhy
8. Základy EPS
9. Projektování poplachových systémů
10. Využití GPS-GSM modulů v EZS
11. Příprava a návrh dokumentace projektu (především EZS), legislativa pro EZS
12. Komponenty a systémy pro zabezpečení automobilů
13. Spolehlivost systémů
14. Spolehlivostní modely, statické, dynamické a hybridní zálohování, Logická
chybovost systémů (chybování bezpečné a nebezpečné)

Osnovy cvičení:

1. Senzor rozbití skla, otřesový a náklonový senzor
2. Pyroelektrický senzor a jeho vlastnosti, optická závora, zpracování signálu, kódování
3. Senzory kouře, požáru, plynů, toxických látek, vlastnosti, konstrukce
4. Ultrazvukový senzor směrové charakteristiky a citlivost, zpracování signálu
5. Vyhodnocovací ústředna, logika a ovládání, připojení periférií
6. Hybridní ústředna 2. kategorie, architektura, připojení periferií
7. Programování hybridní ústředny, možnosti softwarového vybavení
8. Profesionální sběrnicová ústředna, logika, připojení
9. Komunikace s ústřednou, GSM/GPRS telefonní komunikátor, sběrnice RS-485
10. Přístupové systémy kartové, RFID, biometrické (čtečka otisku prstů)
11. CCTV systémy - kamery
12. CCTV - logika, zpracování signálů, záznam signálu
13. Elektronické zabezpečovací systémy pro automobil, GPS systém (tracking vozidel)
14. Zápočet

Literatura:

1. Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky, Cricetus 2003
2. Henley, E.J. - Kumamoto, H.: Design for reliability and Safety Control. A Prentice-Hall, 1995
3. Capel: Home security. Butterworth, 1994
4. Petruzzellis, T.: The alarm sensor and security circuit. McGraw-Hill, 1994.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK1_2018 Elektronika PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)