Popis předmětu - B0B04B22

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:Juna Jennings P., Péterová P., Stadnik E., Ynsua M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B22

Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů.

Cíle studia:

Druhá část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 SERR.

Obsah:

Druhá část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 SERR.

Osnovy přednášek:

How to make a good presentation CAE UNIT 7: listening, speaking AV unit 40 CAE UNIT 5: reading, listening, speaking AV unit 15 CAE UNIT 5: writing, grammar Singular, plural, collective nouns Uncountable nouns CAE UNIT 6: reading Grammar-ing/to inf AV unit 14 CAE UNIT 6: listening, speaking, grammar vocabulary MIDTERM TEST Test evaluation Reading: A day in life of an intelligent building AV unit 25, 26 CAE UNIT 7: grammar, writing Defining, non-defining relative clauses CAE UNIT 8: reading, listening, speaking AV unit 27 Reading: Singularity Grammar: passive CAE UNIT 8: writing, grammar, vocabulary FINAL TERM TEST Test evaluation Presentations Credits A student is supposed to work actively during classes and work independently on

Osnovy cvičení:

How to make a good presentation CAE UNIT 7: listening, speaking AV unit 40 CAE UNIT 5: reading, listening, speaking AV unit 15 CAE UNIT 5: writing, grammar Singular, plural, collective nouns Uncountable nouns CAE UNIT 6: reading Grammar-ing/to inf AV unit 14 CAE UNIT 6: listening, speaking, grammar vocabulary MIDTERM TEST Test evaluation Reading: A day in life of an intelligent building AV unit 25, 26 CAE UNIT 7: grammar, writing Defining, non-defining relative clauses CAE UNIT 8: reading, listening, speaking AV unit 27 Reading: Singularity Grammar: passive CAE UNIT 8: writing, grammar, vocabulary FINAL TERM TEST Test evaluation Presentations Credits A student is supposed to work actively during classes and work independently on

Literatura:

Materials:
1. Hewings M. Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book, Upper Intermediate. Cambridge University Press 2012.
2. Dave Wills. Collin Cobuild Student's book, Self-study edition, HarperCollins Publishers 1995.
3. Michael McCarthy, Felicity O´Dell: Academic vocabulary in use, Cambridge University Press 2008.

Požadavky:

znalosti na úrovni B1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEK_2018 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet věcí V
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet věcí V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)