Popis předmětu - B1M14SSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14SSE Strojní struktury elektráren
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kočárník P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kočárník P., Šťastný J. Kreditů:5
Cvičící:Kočárník P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M14SSE

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami.

Osnovy přednášek:

1. Základy mechaniky tekutin, výpočty ztrát. Potrubní systémy.
2. Hydrocentrála, bilance energií. Turbíny pro vodní elektrárny, jejich charakteristiky a regulace
3. Větrné elektrárny, účinnost, jejich charakteristiky a regulace
4. Základy termodynamiky
5. Stavové změny reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy
6. Oběhy tepelných motorů a strojů a možnosti jejich zdokonalování
7. Sdílení tepla
8. Bilance přeměn energií, provozní a regulační vazby důležitých strojních systémů v energetice
9. Systémy pro dopravu kapalin a plynů, čerpadla a kompresory.
10. Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury, charakteristiky a funkce
11. Paroplynové oběhy a kogenerace. Spalovací turbíny a mikroturbíny.
12. Modely a funkce moderního kotle, výměníky a parogenerátory
13. Charakteristiky pomocných zařízení (ventily, hydraulické servomechanismy apod.)
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Výpočty tlaků a rychlostí proudění v hydraulických soustavách.
2. Bilance energií základních typů vodních turbín.
3. Optimalizace parametrů hydrocentrály a vodní turbíny.
4. Sdělené teplo a práce při stavových změnách
5. Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.
6. Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín.
7. Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.
8. Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.
9. Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.
10. Pracovní bod čerpadla, volba regulace, energetické úspory při otáčkové regulaci.
11. Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.
12. Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.
13. Čisté uhelné technologie.
14. Rezerva.

Literatura:

Moran, M.,J., Shapiro, H.,N.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, 2008. Cengel,Z., Boles, M.,A.: Thermodynamics An Engineering Approach. McGraw-Hill, 2005. Aungier, R.,H.: Turbine Aerodynamics. ASME, 2006. Šťastný J.: Energetická strojní zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha, 2002. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1993. Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)