Popis předmětu - B0B16HI1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B16HI1 Historie 1
Role:P, PV, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Josefovičová M. Zakončení:KZ
Přednášející:Josefovičová M. Kreditů:4
Cvičící:Josefovičová M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16HI1

Anotace:

Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia dějin 20. století ? interpretace a neukončenost historického poznání.
2. Euro-americký svět a modernita.
3. První světová válka.
4. Poválené změny geopolitické i společenské, versailleská Evropa.
5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.
6. Československo 1918-1938.
7. Sovětský Svaz a komunistické hnutí ve svět.
8. Nacismus a Německo, fašistické režimy.
9. Druhá světová válka.
10. Poválečná Evropa ve studené válce.
11. Vývoj evropského sjednocování.
12. ČSR jako součást socialistického bloku.
13. Zlomový rok 1989 - historické souvislosti současné politiky.
14. Odraz historických událostí v umění.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Nálevka, B. Světová politika ve 20. století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000
2. Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997
3. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000
4. Moravcová, D. et al. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE. 1994
5. Bullock, A. Hitler a Stalin.Paralelní životopisy. Plze. 1995

Požadavky:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 1
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 1
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V 6
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V 6
BPOI3_2018 Software V 6
BPOI2_2018 Internet věcí V 6
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V 6
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V 6
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management PV 1
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 1
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 1
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI2_2016 Internet věcí P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 6
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 6
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V 6


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)