Popis předmětu - B3M38ZDS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38ZDS1 Zpracování a digitalizace signálů
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vedral J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Janošek M., Vedral J. Kreditů:6
Cvičící:Dressler M., Janošek M., Novotný D., Vedral J. Semestr:Z

Anotace:

Studenti získají znalosti nutné pro návrh a implementaci systémů pro zpracování a digitalizaci analogových signálů. Prohloubí znalosti získané v předchozích teoretických předmětech a získají praktickou zkušenost při návrhu a analýze systémů pro zpracování signálů, A/Č převod a sběr dat. Důraz je kladen na snižování nejistot, rychlost, stabilitu a odolnost vůči rušivým signálům.

Obsah:

Studenti získají znalosti nutné pro návrh a implementaci systémů pro zpracování a digitalizaci analogových signálů. Prohloubí znalosti získané v předchozích teoretických předmětech a získají praktickou zkušenost při návrhu a analýze systémů pro zpracování signálů, A/Č převod a sběr dat. Důraz je kladen na snižování nejistot, rychlost, stabilitu a odolnost vůči rušivým signálům.

Osnovy přednášek:

1. Základní řetězec pro zpracování a digitalizaci. Nejistoty, šum, posun spektra.
2. Operační zesilovače, typy a vlastnosti, frekvenční charakteristiky.
3. Lineární zpracování signálů, elektrometrické, přístrojové a izolační zesilovače. Zesilovače s BJT a FET.
4. Nelineární zpracování signálů, logaritmické zesilovače, převodníky střídavé hodnoty.
5. Filtrace signálů, typy, vlastnosti, spojité a spínané filtry.
6. Spínání a přepínání signálů, kontaktní, polovodičové multiplexery, vzorkovací obvody.
7. Aplikace Fourierovy transformace pro zpracování a digitalizaci. Diskrétní FT, Z transformace.
8. Koherentní modulace a demodulace senzorových signálů. Principy, obvodová řešení. Snižování nejistot.
9. Vzorkování a kvantování signálů, typy vzorkování, kvantovací chyba, odstup signál-šum.
10. Digitalizace rychlých signálů, paralelní, kaskádní a aproximační A/Č převodníky.
11. Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností, integrační, DS převodníky, dithering.
12. Rekonstrukce signálů, typy a vlastnosti Č/A převodníků. Generování signálů, přímá digitální syntéza.
13. Testování dynamických vlastností digitalizátorů v časové a kmitočtové oblasti.
14. Zásady návrhu z hlediska EMC, potlačení rušivých signálů – obvody a fyzická topologie.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná: Vedral, Svatoš. Analog Signal Processing and Digitization in Measurement. Česká technika, 2020. ISBN: 9788001067178. Doporučená: Horowitz, Hill. The Art of Electronics. Cambridge University Press, 3rd Edition, 2015. ISBN: 9780521809269 Pallás-Areny, Webster. Analog Signal Processing, John Wiley & Sons, 1999. ISBN: 9780471125280 https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5408

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)