Popis předmětu - A0M32KMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M32KMP Komunikační a mediální právo
Role:  Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Holeček J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Holeček J., Ondráček P. Kreditů:4
Cvičící:Holeček J., Ondráček P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M32KMP

Anotace:

Cílem předmětu je dát studentům komplexní základní přehled o právních aspektech spojených s informačními a komunikačními systémy z hlediska mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva. Získané poznatky přinesou studentům fundamentální orientaci v této oblasti, které mohou využít v profesní kariéře i v osobním životě. V rámci cvičení jsou mimo jiné organizovány odborné besedy s čelnými představiteli českých vládních organizací, nejvýznamnějších operátorů a s představiteli mezinárodních institucí působících v uvedených oblastech.

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům komplexní základní přehled o právních aspektech spojených s informačními a komunikačními systémy z hlediska mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy.
2. Státní svátek
3. Vývoj v posledních třech dekádách.
4. Implementace práva EU do českého právního řádu.
5. Zákon o elektronických komunikacích – Státní správa telekomunikací.
6. Zákon o elektronických komunikacích – Regulace telekomunikací.
7. Normalizace v ICT. Normalizační organizace.
8. Mediální právo a regulace internetu I.
9. Mediální právo a regulace internetu II.
10. Regulace radiokomunikací – správa kmitočtového spektra pro pozemskou a družicovou infrastrukturu a služby.
11. Monitorování radiového spektra
12. Trendy ve správě kmitočtového spektra pro nové radiokomunikační technologie a služby.
13. Soutěžní právo. Ochrana hospodářské soutěže.
14. Ochrana osobních údajů. Ochrana obsahu.

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání seminárních cvičení.
2. Státní svátek
3. Konzultace k seminárním prezentacím.
4. Příprava seminární prezentace.
5. Tvorba a trendy legislativy regulace elektronických komunikací v ČR a EU.
6. Seminární cvičení 1: Síťová neutralita - EU vs. USA.
7. Aplikace právní úpravy v sektoru elektronických komunikací v regulační praxi.
8. Seminární cvičení 2: Řízení a koordinace světových telekomunikací (ITU).
9. Seminární cvičení 3: Řízení a koordinace evropských telekomunikací (CEPT).
10. Seminární cvičení 4: Správa a regulace trhu elektronických komunikací v USA (FCC).
11. Správa rádiového spektra s ohledem na praktické působení a úlohu ČTÚ jak v ČR, tak i v mezinárodním měřítku v CEPT, EU a ITU.
12. Monitorování radiového spektra v terénu (praktické cvičení).
13. Seminární cvičení 5: Regulace mediálního trhu v některých evropských státech (FR, UK). Ochrana autorských práv na internetu.
14. Zápočet. Rezerva.

Literatura:

. Podklady k přednáškám a cvičením . Kolektiv: Základy práva pro neprávníky, 2. vydání, vyd. Aleš Čeněk; ISBN: 978-80-7380-116-8 . Vaníček, Z.: Zákon o elektronických komunikacích; vyd.: Linde Praha; ISBN: 978-80-7201-739-3 . Maisner, M - Vaníček, Z.: Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích; vyd. Wolters Kluwet; ISBN 978-80-7357-964-7 . Maisner, M. a kolektív: Základy softwarového práva; vyd. Wolters Kluwer; ISBN 978-80-7357-638-7 . Kučerová, A.: Zákon o ochraně osobních údajů; vyd. C. H. Beck; ISBN: 8071797626 . Kroupa,J. - Molek,P. - Šimáčková,K. - Vyhnánek,L.: Mediální právo, ISBN 978-80-210-4884-3.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních ve smyslu studijních předpisů. Řádně připravený, osobně přednesený a řádně obhájený příspěvek na seminář. Zkouškou je písemný test a ústní zkouška.

Klíčová slova:

ICT - legislativa - právo

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)