Popis předmětu - B04BEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B04BEN Business English
Role:  Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Stadnik E., Travis Sawran D., Ynsua M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B04BEN

Anotace:

Tento kurz je určen pro studenty, kteří již mají splněnou zkoušku úrovně B2. Cílem předmětu je lépe připravit studenty na nástup na pracovní pozice, na kterých je angličtina lingua franca. V průběhu semestru se studenti zaměří na slovní zásobu a dovednosti potřebné k tomu, aby uspěli jako zaměstnanci i kolegové. Náplní jednotlivých lekcí jsou témata týkající se obchodu a podnikání, ale stejně tak diskuze a gramatika, což je klíčem ke zlepšení dovedností studentů.

Cíle studia:

to better prepare students to enter a workforce where English is the lingua franca

Obsah:

Tento kurz je určen pro studenty, kteří již mají splněnou zkoušku úrovně B2. Cílem předmětu je lépe připravit studenty na nástup na pracovní pozice, na kterých je angličtina lingua franca. V průběhu semestru se studenti zaměří na slovní zásobu a dovednosti potřebné k tomu, aby uspěli jako zaměstnanci i kolegové. Náplní jednotlivých lekcí jsou témata týkající se obchodu a podnikání, ale stejně tak diskuze a gramatika, což je klíčem ke zlepšení dovedností studentů.

Osnovy přednášek:

Week 1: Why Study Business English? Week 2: Companies & Culture Week 3: Choosing Your Path Week 4: CVs / Resumes Week 5: Interviews Week 6: Negotiating Week 7: Emails Week 8: Phone Calls Week 9: Meetings Week 10: Networking Week 11: Making Presentations Week 12: Business Ethics Week 13 Making Decisions Week 14: Case Studies (Business Scenarios)

Osnovy cvičení:

Week 1: Why Study Business English? Week 2: Companies & Culture Week 3: Choosing Your Path Week 4: CVs / Resumes Week 5: Interviews Week 6: Negotiating Week 7: Emails Week 8: Phone Calls Week 9: Meetings Week 10: Networking Week 11: Making Presentations Week 12: Business Ethics Week 13 Making Decisions Week 14: Case Studies (Business Scenarios)

Literatura:

Doporučená studijní literatura: Intelligent Business - Coursebook; authors Tonya Trappe and Graham Tullis; published 2005 by Pearson Education Limited Intelligent Business - Skills; author Christine Johnson; published 2005 by Pearson Education Limited Market Leader, 3rd Edition; authors David Cotton, David Falvey, and Simon Kent; published 2010 by Pearson Education Limited In Company, 2nd Edition; author Mark Powell; published 2009 by Macmillan English

Požadavky:

This course is designed for students who have fulfilled their B2 English Examination

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)