Popis předmětu - B0B04B21

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B21

Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na jazyk akademického prostředí a procvičování obtížných gramatických jevů.

Cíle studia:

Kurz je zaměřen na jazyk akademického prostředía procvičování obtížných gramatických jevů.

Obsah:

První část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 SERR.

Osnovy přednášek:

Week 1: MODULE ONE Course Introduction & Requirements Introduction to Academic English & Academic Vocabulary Prepositions Week 2: MODULE TWO Reading Skills: Skimming & Scanning Vocabulary & Word Formation Week 3: MODULE THREE Academic Writing - What is an Essay? Writing the Introduction to an Essay Week 4: MODULE FOUR Reading: Cause & Effect Markers Prepositions & Collocations Key Word Sentence Transformations Week 5: MODULE FIVE Listening Exercise (Prepositions) Countable & Uncountable Nouns Prefixes Week 6: MODULE SIX Midterm Test Week 7: MODULE SEVEN Modal Verbs Reading for Detail Week 8: MODULE EIGHT Listening Practice Writing Good Paragraphs (Recognizing Topic & Supporting Sentences) Week 9: MODULE NINE Grammar / Vocabulary: Reporting Verbs Week 10: MODULE TEN Listening Practice Comparing and Contrasting Conjunctions and Sentence Connectors Week 11: MODULE ELEVEN Reading in Detail (Preposition Practice) -IC / -ICAL ENDINGS Week 12: MODULE TWELVE Final Test Week 13: Spare week Week 14: Credits

Osnovy cvičení:

Week 1: MODULE ONE Course Introduction & Requirements Introduction to Academic English & Academic Vocabulary Prepositions Week 2: MODULE TWO Reading Skills: Skimming & Scanning Vocabulary & Word Formation Week 3: MODULE THREE Academic Writing - What is an Essay? Writing the Introduction to an Essay Week 4: MODULE FOUR Reading: Cause & Effect Markers Prepositions & Collocations Key Word Sentence Transformations Week 5: MODULE FIVE Listening Exercise (Prepositions) Countable & Uncountable Nouns Prefixes Week 6: MODULE SIX Midterm Test Week 7: MODULE SEVEN Modal Verbs Reading for Detail Week 8: MODULE EIGHT Listening Practice Writing Good Paragraphs (Recognizing Topic & Supporting Sentences) Week 9: MODULE NINE Grammar / Vocabulary: Reporting Verbs Week 10: MODULE TEN Listening Practice Comparing and Contrasting Conjunctions and Sentence Connectors Week 11: MODULE ELEVEN Reading in Detail (Preposition Practice) -IC / -ICAL ENDINGS Week 12: MODULE TWELVE Final Test Week 13: Spare week Week 14: Credits

Literatura:

viz http://jazyky.fel.cvut.cz Doporučená literatura: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student?s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press. Doporučená literatura ke gramatice: Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP Collins Cobuild English Grammar

Požadavky:

znalosti na úrovni B1

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru V
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEK_2018 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet věcí V
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet věcí V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management V


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)