Smluvní partnerství v oblasti PR

Generální partner projektu v oblasti rovných příležitostí

ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO důsledně prosazuje spravedlivý a rovný přístup ke všem zaměstnancům a v problematice diverzity je velmi aktivní. Podpora diverzity je pro ni důležitým předpokladem k tomu, aby zůstala trvale úspěšná a získávala talentované lidi. V roce 2019 podepsala automobilka společně s dalšími předními českými podniky u příležitosti konference Diversity Day v Parlamentu České republiky Evropskou chartu diverzity. Tato iniciativa chce posunout uznání, ocenění a integraci diverzity do organizační struktury na novou úroveň a prohlubovat tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, etnický původ, sexuální orientaci či zdravotní stav pracovníků. Rovnost šancí a rovné zacházení má Společnost přímo zakotvené v Etickém kodexu. V roce 2020 se ŠKODA AUTO opět stala partnerem konference Diversity Day, která se v důsledku protiepidemických opatření uskutečnila online.

Partner projektu v oblasti rovných příležitostí

Continental Automotive

Continental znamená rovnost šancí všech zaměstnanců – bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, náboženské vyznání, barvu pleti nebo sexuální orientaci. Rozhodné je, co lidé umí a jaký mají potenciál. U Continentalu tak po celém světě spolupracují lidé s různými pohledy na věc a nacházejí kreativní řešení pro získávání nových trhů a zákazníků.

 

Smluvní partneři

Valeo

Rohde & Schwarz

Procter & Gamble

P&G Procter & Gamble je jedna z nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti spotřebního zboží. Procter & Gamble Rakona patří k největším výrobním podnikům v Evropě se zaměřením na prací a čistící prostředky. Výrazně se podílí na růstu exportu v ČR. Procter & Gamble patří mezi nejlepší zaměstnavatele na světě pro absolventy technických univerzit. V rámci ČVUT v Praze vede již několik let přednášky Manažerských dovedností, kde přednáší jednotliví manažeři z Procter & Gamble Rakona. V současné době společnost nabízí volná místa pro studenty technických oborů. Studenti tak mohou získat praxi ještě během studia.

Skupina ČEZ

cez Skupina ČEZ zaujímá v České republice nejvýznamnější místo v oblasti výroby, obchodu, rozvodu elektrické a tepelné energie. Součástí Skupiny ČEZ jsou i další společnosti podporující a rozvíjející její hlavní předmět podnikání. Zároveň patří z hlediska počtu zákazníků a instalovaného výkonu mezi 10 největších energetických uskupení v Evropě.

Nadace ČEZ

cez Spolupráce s nadací ČEZ. Podpora elektrotechnického vzdělání v regionech.

 

Podrobné informace o významných partnerech a o spolupracujících institucích naleznete na stránkách našich kateder a výzkumných center.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk