Nabídka technologií, produktů a služeb

Inteligentní Honeypot pro internet věcí

Speciální sonda, která umožňuje monitoring škodlivého provozu na síti, zejména telefonních ústřednách.

F-Tester Wireless

Platforma F-Tester pro testování bezdrátových sítí, speciálně pro potřeby ověřování konektivity v inteligentních městech.

Rehabilitační pomůcka MyoGraf

Přenosný elektromyograf pro bezkontaktní měření svalové aktivity pacientů

Modem komunikující po vedení ve zdech chráněných budov

Modem, který využívá stávající elektrické vedení pro přenos dat

Služba pro správu významových slovníků TermIt

Uklízečka pojmů a interní dokumentace. Tvorba významových slovníků, anotace datových zdrojů, jejich obsahu a vyhledávání.

Sociodemografická analýza lokality založená na datech z aktivitního modulu populace

Aplikace, která výsledky analýz pohybu obyvatel v daném území prezentuje formou snadno použitelných PDF reportů

EduARd: Authoring výukových aplikací s AR + GPS

Aplikace pro učitele pro tvorbu virtuálních naučných stezek v přírodě nebo ve městě.

Testování vývojových poruch učení u dětí pomocí vyšetření očních pohybů

Metoda plošného testování dětí, která odhalí poruchy učení u dětí v mateřských školkách.

OPERÁTOR - Výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko

Simulátor činnosti dispečerů zdravotnických operačních středisek

Tréninková platforma pro rozvoj kompetencí v kyberbezpečnosti

Pomůže s rozvojem kompetencí v kyberbezpečnosti pomocí připravených scénářů na procvičovanou oblast

Můj2hlas - i když nemluvím, tak se domluvím

Aplikace nejen pro zcela nemluvící.

Bezdrátový kamerový modul pro chytrá města

Modul nezávislý na zdroji energie pro zpracování dopravních dat. Nepřenášíme obraz. Zpracováváme jej na místě a vyhodnocenou informaci odesíláme přes rádiovou bránu pro IP komunikaci. Data pak mohou přijímat a využívat všichni v reálném čase.

En-Meter IR

Operativní přehled o odběru energie kdykoli a odkudkoli za pomoci technologií IoT.

En-Meter M

Indikace aktivity spotřebiče a odběru energie kdykoli a odkudkoli pomocí IoT.

Tel4Rain

Měření srážek s vysokým rozlišením pomocí telekomunikačních mikrovlnných spojů.

Mobilní senzory znečištění vzduchu PM2.5 a Nox

Monitorování PM2.5 znečištění v reálném čase.

Informační systém

Systém pro zobrazování informací v textové a jednoduché grafické podobě na monochromatických displejích s technologií e-paper.

PadPat

Podložka pro domácí a nemocniční lůžka pro snímání polohy pacienta na lůžku v čase.

Za obsah odpovídá: Ing. Jiří Herinek