Popis předmětu - BE5B99PRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B99PRO Project
Role:P Rozsah výuky:2P+2S+6D
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jandera J., Knápek J. Zakončení:Z
Přednášející:Jandera J., Knápek J. Kreditů:10
Cvičící:Jandera J., Knápek J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B99PRO

Anotace:

An individual student project. The student works on a topic of his or her interest under supervision of a faculty staff member. The topic selection is supposed to be consulted with the tutor. Aside the individual work and consultancies the project course is accompanied by lectures and practical seminars about economic aspects of projects, presentation skills and technical writing.

Osnovy přednášek:

1. Introduction, Rules, Projects
2. Supply, Demand, Market equilibrium
3. Cost-Benefit principle, Consumer's situation, Marginal values
4. Average, Marginal and Total cost, Profit maximization
5. Decision making in economics, Opportunity cost
6. Impact of model assumptions on decisions of managers
7. Index numbers (Base value, Chain-type indexes), Compound annual growth rate
8. Money, Inflation, Deflation, GDP, Magic diamond
9. Communication and presentation techniques
10. Communication and presentation techniques cont.
11. Methods of data collection and data processing
12. Methods of data collection and data processing cont.
13. Comparative economic systems

Osnovy cvičení:

1.-2.  Supply, Demand, Market equilibrium
3. Project 1 assignment
4. Consumer's situation
5. Costs, Profit maximization
6. Sunk cost, Opportunity cost, Irrelevant cost
7. Project 1 checkpoint & discussion, Project 2 assignment
8. Index numbers
9. Project 2 checkpoint & discussion
10. Presentation rehearsal
11. Presentation of Project 1 & peer assessment
12. Presentation of Project 2 & peer assessment
13. Final assessment

Literatura:

- Frank, R.,H., Bernanke, B.: Principles of Economics - Drury, C.: Managerial Accounting

Požadavky:

Students will work on project in groups of 2-3 students. Project assignments are based on topics proposed by Dept. of Economics. Assessment will be granted for project presentation and its approval by the teacher(s) of the class.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru P 5
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)