Popis předmětu - B4M33DZO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M33DZO Digitální obraz
Role:P, PO, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sýkora D. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Drbohlav O., Sýkora D. Kreditů:6
Cvičící:Čech J., Drbohlav O., Pánek V., Sýkora D., Škoviera R. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B4M33DZO

Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem představuje základní metody digitálního zpracování obrazu. Výklad je zaměřen zejména na postupy, které mají zajímavý teoretický základ, ale současně vynikají jednoduchostí implementace. Zdánlivě abstraktní pojmy z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti či optimalizace zde ožívají formou vizuálně poutavých aplikací. Předmět se zaměřuje jak na základní principy (vzorkování a rekonstrukce signálu, monadické operace, histogram, Fourierova transformace, konvoluce, lineární a nelineární filtrace), tak i na pokročilejší techniky editace, deformace, registrace a segmentace obrazu. V průběhu semestru je látka procvičena formou šesti implementačních úloh, díky kterým si posluchači osvojí teoretické znalosti z přednášek a využijí je k řešení praktických problémů.

Osnovy přednášek:

1. Monadické operace
2. Fourierova transformace
3. Konvoluce
4. Lineární filtrace
5. Nelineární filtrace
6. Editace obrazu
7. Deformace obrazu 1
8. Deformace obrazu 2
9. Registrace obrazu 1
10. Registrace obrazu 2
11. Registrace obrazu 3
12. Segmentace obrazu 1
13. Segmentace obrazu 2
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do Matlabu
2. Monadické operace 1
3. Monadické operace 2
4. Fourierova transformace 1
5. Fourierova transformace 2
6. Lineární a nelineární filtrace 1
7. Lineární a nelineární filtrace 2
8. Editace obrazu 1
9. Editace obrazu 2
10. Registrace obrazu 1
11. Registrace obrazu 2
12. Segmentace obrazu 1
13. Segmentace obrazu 2
14. Zápočet

Literatura:

1. Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
2. Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
3. He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
4. Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
5. Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.
6. Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
7. Svoboda, T., Kybic, J., Hlaváč, V.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. The MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.
8. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL ČVUT.

Poznámka:

https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33dzo/start

Klíčová slova:

digitální zpracování obrazu, Fourierova transformace, editace obrazu, deformace obrazu segmentace obrazu, registrace obrazů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI8_2018 Bioinformatika PO 3
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 3
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz PO 1
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)