Popis předmětu - B0M33BDT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M33BDT Technologie pro velká data
Role:  Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hučín J., Paščenko P., Sušický M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hučín J., Paščenko P., Sušický M. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B0M33BDT

Anotace:

Předmět se zaměřuje na architekturu a aplikace systémů pro správu velkých dat. Studenti si osvojí celistvý pohled na ekosystém technologií od výběru hardware infrastruktury, procesu extrakce, transformace a načítání dat přes jejich uložení, správu a analýzu až po pokročilé metody datové vědy a strojového učení pro zpracování dat a následné aplikace výsledků v byznysu.

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s novými trendy a technologiemi pro uchovávání, správu a zpracování velmi rozsáhlých dat (big data).

Osnovy přednášek:

1. Úvod, organizace, motivace, přehled, aplikace
2. Architektura clusteru - Hadoop (hw, distribuce, hdfs, yarn)
3. Storage (formáty ukládání a komprese dat, HIVE, Impala)
4. Map+reduce - paradigma a implementace (fáze výpočtu, schémata algoritmů)
5. Spark a zpracování streamovaných dat (RDD, DataFrames, zdroje, streaming)
6. Big Data Science (page rank, kolaborativní filtrování, SNA)
7. Datové Architektury (typické architektury Big Data řešení, dwh, data lake)

Osnovy cvičení:

1. První kroky na clusteru (připojení, certifikáty, tunely, administrace, tasky, logy)
2. Hive (vytváření a rušení tabulek, interní a externí mapování, dotazy)
3. Map Reduce (java úlohy na základní map reduce programování)
4. Spark (map reduce ve sparku, práce s RDD a DF)
5. Spark (větší úloha a příprava na zápočtový test)
6. Rezerva (Spark ML a GraphiX)

Literatura:

Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition, by Tom White

Požadavky:

Cvičení budou probíhat standardním způsobem předpokládáme, že studenti si přinesou vlastní počítače pro editování skriptů. Vlastní výpočty plánujeme v počítačovém klastru se vzdáleným přístupem. Pro praktická cvičení budou studenti používat předistalovanou databázi textů. Náplní cvičení bude praktické uplatnění přednášených technologií na konkrétních příkladech. V průběhu semestru jsou plánovány dva krátké testy z dosud probrané látky.

Klíčová slova:

Big Data, Hadoop, Machine learning

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)