Popis předmětu - B2M37DTRA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Ulovec K. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bernas M., Ulovec K. Kreditů:6
Cvičící:Bernas M., Ulovec K. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37DTRA

Anotace:

Náplň předmětu tvoří problematika týkající se přenosu obrazové a zvukové informace. Popisovány jsou metody vytváření datového toku, způsoby zdrojového a kanálového kódování, prostředky zabezpečení proti chybám a modulační principy a formáty. Pozornost je věnována jednotlivým standardům přenosových systémů s ohledem na vlastnosti přenosového kanálu. Předmět se rovněž zabývá popisem doprovodných služeb a měřením v přenosových systémech.

Osnovy přednášek:

1. Přehled vývoje přenosových systémů televize. Základní požadavky a principy přenosu televizního obrazu.
2. Informační obsah audiovizuálního signálu. Digitalizace obrazu.
3. Metody zdrojového zpracování videosignálu.
4. Metody zdrojového zpracování audiosignálu. Programový a transportní multiplex.
5. Hodnocení kvality audiovizuální informace.
6. Přehled vývoje přenosových systémů rozhlasu, stereofonní rozhlasové vysílání.
7. Technické prostředky rádiových systémů, základní principy přenosu signálu, základní vlastnosti a vliv přenosového kanálu.
8. Zabezpečení proti chybám při přenosu digitální televize a rozhlasu, konvoluční a blokové kódy, více úrovňové zabezpečení.
9. Modulace v systémech pro přenos digitální televize a rozhlasu. Jednofrekvenční síť.
10. Moderní standardy pro vysílání digitální televize a digitálního rozhlasu.
11. Datové služby v systémech televize a rozhlasu.
12. Video streaming. IPTV. Nové směry v multimediální technice.
13. Sítě vysílačů pro rozhlasové a televizní vysílání vs. sítě pro mobilní komunikaci. Výhody a nevýhody pro přenos audiovizuálního obsahu.
14. Rezerva / Shrnutí problematiky, opakování.

Osnovy cvičení:

SEMINÁŘE:
1. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.
2. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.
MĚŘENÍ:
3. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce v laboratoři.
4. Vzorkování a rekonstrukce signálu, vzorkovací teorém.
5. Měření hlasitosti zvuku, dynamické úpravy.
6. Měření na stereokodéru.
7. Analýza transportního toku digitální televize.
8. Měření na systému digitální televize s testovacím přijímačem.
9. Měření na digitálním obrazovém signálu s přenosným analyzátorem.
10. Měření na vysílači digitální televize, parametry vysokofrekvenčního signálu.
11. Hodnocení kvality televizního obrazu.
12. Měření chybovosti datového toku digitální televize, srovnání prvé a druhé generace.
13. Rezerva.
14. Zápočty.

Literatura:

1. DOBEŠ, J., ŽALUD, V. Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.
2. LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. 1. vyd. BEN, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7300-204-6.
3. FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. Heidelberg: Springer, 2010. 811 s. ISBN 978-3-642-11611-7
4. REIMERS, U. DVB: the family of international standards for digital video broadcasting. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. ISBN 354043545X.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti signálů a soustav (absolvování předmětu Signály a soustavy výhodou, nikoli nutnou podmínkou).

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy PV 3
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)