Popis předmětu - B6B32KAB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L + 2D
Katedra:13132 Jazyk výuky:
Garanti:Vaněk T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vaněk T. Kreditů:5
Cvičící:Hampl P., Hrad J., Pravda I., Vaněk T. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B32KAB

Anotace:

Předmět představuje základní zdroj informací pro získání přehledu v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. Studenti se seznámí s používanými symetrickými a asymetrickými šifrovacími algoritmy a hashovacími funkcemi. V druhé části semestru je pozornost zaměřena na kryptografické protokoly. Studenti poznají princip a využití nejrozšířenějších kryptografických protokolů, se kterými mohou přijít do styku v běžném životě, pochopí způsoby zabezpečení mobilních sítí, datových sítí. Počítačová cvičení demonstrují možnosti kryptoanalýzy různých druhů šifer. V cyklu laboratorních úloh budou mít studenti možnost si prakticky vyzkoušet vlastnosti, výhody a nevýhody různých technologií pro zabezpečení datové a hlasové komunikace.

Osnovy přednášek:

01. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled,
02. Blokové šifry, režimy blokových šifer
03. Proudové šifry
04. Kryptosystémy veřejného klíče
05. Hashovací funkce, generátory náhodných posloupností
06. Biometrie, tokeny, hesla
07. Kryptografické protokoly I - autentizační a autorizační protokoly
08. Kryptografické protokoly II - IPsec
09. Kryptografické protokoly III - SSL/TLS, DTLS, SSH
11. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP
12. Certifikát X.509, certifikační autorita, PKI
12. Zabezpečení mobilních a bezdrátových komunikačních sítí
13. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích
14. Elektronický podpis a časová razítka

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, podmínky udělení zápočtu, BOZP
2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Kryptoanalýza transpozičních šifer
5. Počítačová cvičení I - Cryptool I 6. Počítačová cvičení I - Cryptool II
7. Počítačová cvičení I - Cryptool III
8. Počítačová cvičení I - Cryptool IV
9. Laboratorních úloha I 10. Laboratorních úloha II
11. Laboratorních úloha III
12. Laboratorních úloha IV
13. Zápočtový test / náhrada lab. úloh
14. Zápočet

Literatura:

Doporučená literatura:
1) Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4
2) Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1
3) Burda K., Kryptografie okolo nás, Edice CZ.NIC, 2019, ISBN: 978-80-88168-52-2
4) Burda K., Aplikovaná kryptografie, VUTIUM, 2013, ISBN: 978-80-214-4612-0 , volně ke stažení na https://knihy.nic.cz
5) Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

Požadavky:

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti.
2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.
3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Java, C#, C/C++)

Klíčová slova:

bezpečnost, šifrovací algoritmus, klíč, hešovací funkce, kryptografický protokol, authentication, integrita, utajení, autentizace, malware, APT, PKI

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)