Popis předmětu - BVB13SPE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Dušek K., Sedláček J. Zakončení:KZ
Přednášející:Dušek K., Sedláček J. Kreditů:4
Cvičící:Beshajová Pelikánová I., Dušek K., Plaček M., Rezek O., Sedláček J. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BVB13SPE

Anotace:

Předmět se zabývá současnými metodami svařování a pájení kovů, zejména s ohledem na aplikace v elektrotechnickém průmyslu a mikroelektronice. Jsou prezentovány metody svařování plamenem, obloukovému svařování obalovanou elektrodou, WIG, MIG, MAG, laserovému svařování, plasmovému svařování, svařování elektronovým svazkem, odporovému a vf svařování. Zvláštní pozornost je věnována technologii pájení a wire bondingu. Praktická cvičení poskytují základní kurz svařování elektrickým obloukem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13SPE

Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými metodami svařování, pájení a spojování materiálů v elektrotechnice a mikroelektronice.

Osnovy přednášek:

Úvod, zásady bezpečnosti práce při svařování dle ČSN 050630 a 050610. Metody svařování a pájení. Svařování plamenem. Svařování elektrickým obloukem. Metoda MMA. Přídavné materiály, svařovací elektrody. Svařování v ochranné atmosféře. Metody MAG, MIG, WIG. Svařovací zdroje pro obloukové svařování. Odporové svařování. Exkurze na robotizovaném svářecím pracovišti. Svařování plazmatem, laserem a elektronovým svazkem. Vady svarových spojů. Mechanické zkoušky svarů. Ultrasonického svařování v mikroelektronice. Wire-bonding. Fyzikální principy pájení. Pájky, pájecí pasty. Metody pájení v elektrotechnice a elektronice. Diagnostika a vady pájených spojů. Exkurze na specializovaném pracovišti pájecích technologií. Lepení. Svařování plastů.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost při svařování a pájení.
2. Ovládání svařovacího zařízení, elektrický oblouk.
3. Stykový T- svar,ocel, tloušťka 8 mm.
4. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.
5. Stykový I-svar, ocel tloušťka 5 mm.
6. Zkouška statickým tahem, zkoušky tvrdosti, vrubová houževnatost.
7. Stykový V-svar, ocel, 8 mm.
8. Studium struktur na mikroskopech.
9. Stykový V-svar podložený, ocel,10 mm.
10. Nedestruktivní zkoušky.
11. Koutový svar,ocel.
12. Metody pájení.
13. Metody pájení.
14. Zápočtový test.

Literatura:

[1] Lipták, J., Sedláček, J.:Úvod do elektrotechnických materiálů. Skripta ČVUT, Praha 2008
[2] Althouse, D. A., Turnquist, C. H., Bowditch, W. A., Bowditch W. A., Bowditch, M.A.,: Modern Welding, Goodheart-Willcox Publisher 18604 West Creek Drive Tinley Park, 2013
[3] Minařík, V.: Přehled metod svařování. ZEROSS Ostrava 2011
[4] Schwartz, M. editor.: Soldering: Understanding the Basics, ASM international, 2014

Požadavky:

Účast na úvodní přednášce předmětu je povinná, studenti absolvují školení BOZP při svařování el. obloukem. Bez absolvování školení nebudou moci provádět praktická cvičení.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Svařování, pájení, wire bonding, lepení, spojování,elektrotechnická výroba.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 9.6.2023 15:49:45, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)