Popis předmětu - A8B32DSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32DSP Digitální zpracování signálu
Role:PO Rozsah výuky:3P + 1L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zahradník P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Šimák B., Zahradník P. Kreditů:5
Cvičící:Šimák B., Zahradník P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B32DSP

Anotace:

Předmět je zaměřen na základy číslicového zpracování signálů, systémy a metody pro číslicové zpracování signálů.

Cíle studia:

Teoretické znalosti studentů z matematiky prohloubit v oblasti zpracování signálů a získat znalosti pro návrh filtrů FIR a IIR, metodami realizace včetně realizaci bank filtrů.

Obsah:

Předmět se zabývá pokročilými metodami návrhu číslicových systémů, vybranými algoritmy zpracování jedno dimenzionálních a vícedimenzionállních signálů.

Osnovy přednášek:

1. Přehled signálů diskrétních v čase v časové a kmitočtové oblasti
2. Transformace konečné délky (DFT, DCT)
3. Transformace z
4. Lineární časově invariantní systémy diskrétní v čase v transformované oblasti
5. Struktury číslicových filtrů
6. Návrh číslicových FIR filtrů, pokročilé aproximace
7. Návrh číslicových IIR filtrů
8. Vzorkování 2D signálů
9. 2-D a m-D transformace
10. Návrh 2-D and m-D číslicových filtrů
11. Analýza vlivu konečné délky slova
12. Základy multirate číslicového zpracování signálů
13. Multirate banky filtrů a wavelety
14. Spektrální analýza, okna

Osnovy cvičení:

1. Matlab - vytváření m-souborů, generování signáů, analýza jednoduchých digitalnich struktu, zobrazrení v časové oblasti.
2. Příklady z oblasti diskrétních signálů a systémů v časové oblasti.
3. Přiklady výpočtu Fourierovy transformace pomoci Matlabu., výpočet frekvenční odezvy a fáze, generování signálů, jejich vizualizace.
4. Konvoluce, dekonvoluce, odezva systému.
5. Faktorizace FIR a IIR přenosové funkce, paralelní realizace, kaskádní realizace.
6. Systémy s konečnou délkou slova, příklady výpočtu, aplikace.
7. Návrh číslicových FIR filtrů pomocí Matlabu, funkce okénka.
8. Návrh 1D a 2D systémů. Vzorkování, interpolace a decimace signálů.
9. IIR návrh filtru s užitím Matlabu, aproximace, stabilita.
10. 1D a 2D FIR filter design
11. Multirate Digital Signal Processing – návrh a realizace, převzorkování.
12. Multirate Digital Signal Processing.
13. Zápočtový test.

Literatura:

1. Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, 4th Edition, McGraw-Hill, 2010
2. Boaz Porat: A course in Digital signal processing, John Wiley 1997

Požadavky:

Znalosti z přednášek, 100 % účast na cvičení, úspěšné absolvování testu.

Klíčová slova:

digitální zpracování signálů, integrální transformace, DFT, DCT, FFT, z transformece, impulzní odezva, filty FIR, filtry IIR, struktury filtrů, polyfázové struktury, banky filtrů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 5
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 5


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)