Popis předmětu - BE6B32SOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE6B32SOS Network Operating Systems
Role:  Rozsah výuky:2P + 2L + 2D
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Troller P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Troller P. Kreditů:5
Cvičící:Kučerák J., Troller P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE6B32SOS

Anotace:

Network operating systems, Linux, Unix. Administration and network tools, managing and administration of documentation. The graduates will be informed about basic conception and procedures in operating systems administration (UNIX) and gain the basic facility in operating systems configuration based on the x 86 platforms.

Cíle studia:

Students will learn basics of operation, installation and administration of Unix-like operating systems, with a special focus on the networking facilities.

Osnovy přednášek:

1. Operating systems - basic definitions, origin and development, main types and families of OS.
2. Administration of users, administrator rights and how to gain them.
3. System startup/shutdown. Process handling. The "init" process, startup/shutdown scripts.
4. Administration of the disk subsystem. File systems, swap files and partitions.
5. Network facilities of the Linux OS, basic network configuration.
6. Advanced network facilities of the Linux OS. iptables, rule-based routing.
7. Networking interface - sockets, opening and closing the connection, data transfer, resolver - from various OS levels (C-language, scripts, applications)
8. Software compilation for the Unix-like OS. GNU toolchain.
9. Operating basic services in the Linux system - WWW server (LAMP), e-mail server, other services.
10. Security subsystem of the Unix-like systems and Linux. Types of attacks and protection against them.
11. Unix OSes in the environment of telecommunication networks. Main areas of usage.
12. Asterisk software PBX and its deployment on the Linux OS.
13. Unix-like systems in mobile and embedded devices. Android, Meego, OpenWRT...
14. OS virtualization and cloud computing. Examples of the Unix-like OSes.

Osnovy cvičení:

1. Initial exercise. Contents of the exercises, safety rules in the classroom.
2. Basic skills. User administration, user access rights, file permissions.
3. System startup/shutdown. The "init" process.
4. The disk susbsystem administration.
5. Filesystem administration, swap, RAID, LVM.
6. Linux OS installation, Linux kernel configuration and recompilation.
7. Test
8. Instalation and deinstalation of programs and packages by compilation and using the package manager.
9. Networking in Linux. ifconfig, route, iptables, netstat. Security basics. System logs.
10. Useful tools, shell scripting, grep, sed, awk...
11. Own programming - gcc, make...
12. Test
13. Spare exercise
14. Assessment

Literatura:

Adelstein, T. - Lubanovic, B.: Linux System Administration. O'Reilly Media, Inc., New York, 2007.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)