Popis předmětu - BE3M38DIT1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M38DIT1 Diagnostics and Testing
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Šmíd R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Šmíd R. Kreditů:6
Cvičící:Drozd S., Šmíd R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE3M38DIT1

Anotace:

The course aims to introduce students to the problems of modelling and fault detection, ensuring fault tolerance, monitoring the operational status of complex industrial components and autonomous systems, non-destructive testing and diagnostics of electronic devices with analogue and digital circuits.

Obsah:

The course aims to introduce students to the problems of modelling and fault detection, ensuring fault tolerance, monitoring the operational status of complex industrial components and autonomous systems, non-destructive testing and diagnostics of electronic devices with analogue and digital circuits.

Osnovy přednášek:

1. Basic concepts, examples of applications, diagnostics, prognosis
2. Reliability, fault tolerance
3. Static / dynamic / analytical redundancy, Byzantine failure
4. FMEA / FMECA, FTA
5. Fault models, detection using signal / object models
6. Sources and sensing of diagnostic signals for machine condition monitoring, signal preprocessing,
7. Extraction of features, spectral, envelope, cepstral analysis
8. Analysis of non-stationary signals, order analysis, plausibility checks, fuzzy approach for fault detection
9. Condition monitoring using sound&noise, beamforming
10. Non-destructive testing, detection and localization, POD curve, impulse and continuous acoustic emission
11. Non-destructive testing by ultrasound, eddy currents, active thermography
12. Testing of analog, digital and mixed circuits,
13. In-circuit methods, Built-in Self Test, Design for Test
14. Test design, test compression, Boundary Scan

Osnovy cvičení:

Literatura:

Mandatory: Iserman, R., Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance, Springer 2006 Reccomended: Iserman, R., Fault-diagnosis applications: model-based condition monitoring: actuators, drives, machinery, plants, sensors, and fault-tolerant systems, Springer 2011, elektronicky dostupná přes http://cvut.summon.serialssolutions.com

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)