Popis předmětu - BE1M16MNR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16MNR Managerial Decision Making
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Knápek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Beneš M., Knápek J. Kreditů:5
Cvičící:Beneš M., Knápek J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16MNR

Anotace:

Studenti se seznámí se základy systémového přístupu k rozhodování v manažerské praxi a vybranými modely na podporu rozhodování, jako jsou teorie her, rozhodování za rizika a neurčitosti včetně stochastického lineárního programování, metodami vícekriteriálního rozhodování a expertními metodami

Osnovy přednášek:

1. Systémový přístup, fáze řešení
2. Rozhodovací procesy - základní pojmy, klasifikace, škály
3. Teorie her - základní pojmy, metody řešení, aplikace
4. Rozhodování za rizika - metody, aplikace
5. Rozhodování za neurčitosti - metody, aplikace
6. Vícekriteriální optimalizace - úvod, metody stanovení vah
7. Vícekriteriální hodnocení variant - jednoduché metody, užití
8. Vícekriteriální hodnocení variant - složitější metody
9. Vícekriteriální lineární programování - jednoduché metody, aplikace
10. Vícekriteriální lineární programování - složitější metody
11. Stochastické lineární programování - aktivní a pasivní metody
12. Expertní metody - metody, organizace
13. Expertní metody - vyhodnocování
14. Rozhodovací úloha manažera

Osnovy cvičení:

1. Opakování - lineární programování
2. Rozhodovací procesy - typické úlohy
3. Maticové hry, metody řešení, aplikace
4. Rozhodování za rizika a neurčitosti - typické úlohy
5. Vícekriteriální optimalizace - typické úlohy
6. Vícekriteriální hodnocení variant - metody řešení
7. Definice cílů a kritérií v rozhodovacích situacích
8. Vektorová optimalizace - metody řešení
9. Modelový příklad na rozhodování (týmová práce)
10. Stochastické programování - metody řešení
11. Test
12. Expertní metody - váhy kritérií
13. Expertní metody - modelový příklad (týmová práce)
14. Softwarová podpora rozhodování

Literatura:

1. Fotr, J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter, J.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress 2006
2. Dostál P., Sojka Z., Rais K.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada 2005
3. Ochrana F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru. Ekopress 2007.
4. Dudorkin, J.: Systémové inženýrství a rozhodování. Praha: ČVUT 1990
5. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996
6. Wisniewski, M.: Quantitative Methods for Decision Makers, London: Pitman Publishing 1994

Požadavky:

viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/systemove-inzenyrstvi-a-rozhodovani

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PZ 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)