Popis předmětu - B5M99SCT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities
Role:PV, P Rozsah výuky:2P+1C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Ferkl L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Ferkl L. Kreditů:4
Cvičící:Ferkl L. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B5M99SCT

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí Smart City a použitými technologiemi. Tématika volně navazuje na předešlé předměty studijního oboru „Inteligentní budovy“ (ale je vhodná i pro studenty mimo tento obor) a rozvíjí konkrétní témata především z oblasti stavebnictví, energetiky, elektro, IT a dopravy. Probírané technologie, které se ve Smart Cities používají, jsou uvedeny v koncepčních, legislativních a ekonomických souvislostech, které ke koncepci Smart City neoddělitelně patří.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, základní pojmy, trvale udržitelný rozvoj, Smart City
2. Case Study (Barcelona) – strategie, projekty
3. Legislativa – Green Deal, EU Taxonomy, uhlíková stopa
4. Energetika – globální přehled, technologie, ekonomika
5. Energetika – trh s energiemi, smart grid, komunitní energetika
6. Legislativa – energo zákony, normy, stavební zákon, ZVZ
7. Budovy – proces stavby, životní cyklus, cirkulární ekonomika
8. Budovy – nové technologie, urbanismus
9. Elektro – sítě, protokoly, IoT
10. Elektro – automatizace, regulace
11. Exkurze
12. Doprava – toky, módy, řízení, elektromobilita, logistika ve městě
13. Management – řízení města, rezilience, integrace
14. Volné téma dle zájmu studentů

Osnovy cvičení:

1. Fotovoltaické elektrárny ve městech
2. Klimatický plán hl. m. Prahy – představení
3. Klimatický plán hl. m. Prahy – diskuze
4. Klimatický plán hl. m. Prahy – prezentace
5. Smart City Praha 6 – strategie
6. Smart City Praha 6 – technologie
7. Smart City Praha 6 – ekonomika

Literatura:

[1] McClellan, S., Jimenez, J., Koutitas, G. (2018). Smart Cities: Applications, Technologies, Standards, and Driving Factors
[2] Angelakis, V., Tragos, E., Pöhls, H.C., Kapovits, A., Bassi, A. (2017). Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities: Urban Design to IoT Solutions
[3] Rocco, P. & Fostola, R. (2016). Smart Energy in the Smart City: Urban Planning for a Sustainable Future

Požadavky:

Klíčová slova:

Smart City; doprava; elektromobilita; urbanismus; IoT

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 2
MPIB_2020 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)