Popis předmětu - A0B04CIN2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04CIN2 Čínština 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lexa F., Lisá D. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CIN2

Anotace:

Kurz navazuje na předmět Čínština. Student si prohloubí znalosti čínské gramatiky a slovní zásoby a naučí se zapojit do dalších základních konverzačních situací, které nebyly pokryty v předchozím kurzu.

Cíle studia:

Rozšíření základních znalostí čínštiny: student se seznámí se složitějšími větnými strukturami, rozšíří si znalost čínských znaků a naučí se v čínštině reagovat na řadu každodenních situací.

Obsah:

Slovní zásoba (a odpovídající čínské znaky) a gramatika z lekcí 7 až 13 z učebnice Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. Vybrané čínské znaky z učebnice Teach Yourself Beginner's Chinese Script.

Osnovy přednášek:

1. Opakování látky z předchozího kurzu. Opakování probraných čínských znaků. Poslechová cvičení.
2. Konverzace: nakupování. Jak mluvit o ceně, smlouvat, vyjadřovat pravděpodobný počet. Opakování čísel a numerativů.
3. Procvičování probrané slovní zásoby. Gramatika: srovnávání (opakování), rozšíření znalosti numerativů. Příslovce "ťiou" (už) a "cchaj" (až).
4. Konverzace: oblečení. Vzhled, velikosti, popis a hodnocení věcí.
5. Konverzace: popis cesty. Určení místa a směru. Čínské znaky: časté cedule a nápisy.
6. Místa a směry - procvičování. Gramatika: vyjadřování trvání v čase.
7. Konverzace: jídlo, návštěva restaurace.
8. Jídlo a restaurace - procvičování. Čtení jídelního lístku. Gramatika: opakování různých způsobů použití částice "le", přípony vyjadřující výsledek činnosti.
9. Procvičování znaků, cvičení na doposud probranou gramatiku.
10. Konverzace: v hotelu. Slovní zásoba: bydlení, místnosti v domě, věci denní potřeby.
11. Konverzace: jízda různými dopravními prostředky. Čtení lístků na vlak a autobus.
12. Dopravní prostředky a popis cesty - procvičování. Gramatika: mnohonásobné přívlastky.
13. Opakování probrané látky.
14. Závěrečný test.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003. Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.

Požadavky:

Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.

Klíčová slova:

čínština, čínský jazyk, mírně pokročilí, skoro začátečníci

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 20.7.2024 17:50:55, semestry: Z/2024-5, L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)