Popis předmětu - AE0B04C0

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B04C0 Czech Language 0
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Havlíčková M., Jennings P. Semestr:*

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/C/AE0B04C0/

Anotace:

Cílem kurzu je poskytnout úvodní informaci o výslovnosti a struktuře češtiny a vybavit studenty základními frázemi pro komunikaci při pobytu v České republice. Kurz je určen pro úplné začátečníky, výuka probíhá na bázi angličtiny.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B04C0

Cíle studia:

Cílem kurzu je poskytnout úvodní informaci o výslovnosti a struktuře češtiny a vybavit studenty základními frázemi pro komunikaci při pobytu v České republice.

Obsah:

Cílem kurzu je poskytnout úvodní informaci o výslovnosti a struktuře češtiny a vybavit studenty základními frázemi pro komunikaci při pobytu v České republice. Témata slovní zásoby a konverzace: Osobní údaje, rodina, čas, cestování a směry Gramatika: Gramatický rod, nominativ, akuzativ, adjektiva, přivlastňovací zájmena, přítomný a minulý čas sloves.

Osnovy přednášek:

eek 1: Introduction, Czech pronunciation Conversation: Greetings and basic social phrases Grammar: Personal pronouns, The verb TO BE, Questions and negation, Numbers 0-10 Week 2: C: Professions, Contacts, Means of travel G: Verb conjugation,Natural and grammatical gender, Nominative singular Week 3: C: Locations G: Numbers 10-1000, Adverbs expressing direction and location Week 4: C: Food and drink, In a restaurant, Prices G: Accusative singular, Verb conjugation: -e verbs, Colloquial form of Czech Week 5: C: My family G: Possessive pronouns and adjectives Week 6: C: Describing people/things G: Adjectives - nominative and accusative forms Week 7: C: Talking about time, Daily routine G: Modal verbs, prepositions OD/DO, The expression RÁD + verb Week 8: C: What did you do today? G: The expression RÁD + noun , The past tense - part 1 Week 9: C: Famous people G: The past tense - part 2, The second position in a Czech sentence, Locative singular, Time expressions Week 10: C: Apartment/flat and house, Colours G: Verbs + the accusative, Nominative and accusative plural Week 11: C: Looking for accomodations G: The Date, Numerals 1 and 2, Months and seasons Week 12: C: Free time G: The future tense Week 13: Spare week

Osnovy cvičení:

Week 1: Introduction, Czech pronunciation Conversation: Greetings and basic social phrases Grammar: Personal pronouns, The verb TO BE, Questions and negation, Numbers 0-10 Week 2: C: Professions, Contacts, Means of travel G: Verb conjugation,Natural and grammatical gender, Nominative singular Week 3: C: Locations G: Numbers 10-1000, Adverbs expressing direction and location Week 4: C: Food and drink, In a restaurant, Prices G: Accusative singular, Verb conjugation: -e verbs, Colloquial form of Czech Week 5: C: My family G: Possessive pronouns and adjectives Week 6: C: Describing people/things G: Adjectives - nominative and accusative forms Week 7: C: Talking about time, Daily routine G: Modal verbs, prepositions OD/DO, The expression RÁD + verb Week 8: C: What did you do today? G: The expression RÁD + noun , The past tense - part 1 Week 9: C: Famous people G: The past tense - part 2, The second position in a Czech sentence, Locative singular, Time expressions Week 10: C: Apartment/flat and house, Colours G: Verbs + the accusative, Nominative and accusative plural Week 11: C: Looking for accomodations G: The Date, Numerals 1 and 2, Months and seasons Week 12: C: Free time G: The future tense Week 13: Spare week Week 14: Revision - test, credits Requirements: A student is due to work actively during classes and work on home assignments

Literatura:

L. Holá: Czech Step by Step 1, Akropolis 2016

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 30.11.2023 07:50:56, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)