Popis předmětu - B6B36PM2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PM2 Řízení softwarových projektů
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+2D
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Bureš M. Zakončení:KZ
Přednášející:Bureš M., Frajták K. Kreditů:4
Cvičící:Bulat K., Bureš M., Frajták K., Smítka V. Semestr:Z

Anotace:

1. Metodiky vývoje 1: Životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model
2. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik
3. Tvorba projektového plánu 1: Techniky odhadování pracnosti
4. Tvorba projektového plánu 2: Sestavení detailního plánu pro tradiční model řízení
5. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, Test Driven Development, SCRUM
6. Metodiky vývoje 4: Acceptance Test Driven Development, Behaviour Driven Development a související.
7. Continuous Integration a Continuous Delivery z pohledu projektového manažera
8. Strategie a plánování zajištění kvality 1
9. Strategie a plánování zajištění kvality 2
10. Statické testování, revize dokumentace
11. Řízení projektových a produktových rizik, proces reportování a opravy chyb z pohledu projektového manažera
12. Komunikační dovednosti v kontextu projektu, certifikace projektových manažerů
13. Zvaná přednáška – host z praxe
14. Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na práci v rámci týmů vývoje software a seznámit je s principy plánování a řízení projektů včetně souvisejících metodologií vývoje software a technických souvislostí. Studenti budou dále seznámeni se základními metodami a postupy zajištění kvality projektových výstupů, které se netýkají přímého testování software, ale mají působnost pro všechny aktivity a výstupy projektu. Teoretické znalosti týkající se řízení projektů a práce v projektovém týmu studenti vyzkoušejí v rámci studentské týmové práce ve cvičeních předmětu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, opakování základní terminologie a přístupů
2. Metodiky vývoje 1: životní cyklus SW díla, tradiční řízení, vodopádový model
3. Tvorba plánu 1: Work Breakdown Structure, harmonogram
4. Tvorba plánu 2: Techniky odhadování pracnosti
5. Tvorba plánu 3: Sestavení plánu pro tradiční model řízení
6. Metodiky vývoje 2: Unified process, úvod do agilních technik
7. Metodiky vývoje 3: Agilní způsob vývoje, Extreme Programming, SCRUM
8. Metodiky vývoje 4: Test Driven Development
9. Strategie a plánování zajištění kvality 1
10. Strategie a plánování zajištění kvality 2
11. Statické testování, revize dokumentace
12. Proces reportování a opravy chyb
13. Release a upgrade management
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, představení principu projektové práce, infrastruktura, sestavení projektových týmů, určení rolí
2. Týmová práce: příprava specifikace projektu, převzetí existujícího kódu
3. Týmová práce: sestavení plánu projektu
4. Týmová práce: sestavení planu projektu, retrospektiva
5. Týmová práce: realizace projektu + konzultace
6. Týmová práce: realizace projektu + konzultace
7. Týmová práce: realizace projektu + konzultace
8. Týmová práce: realizace projektu + retrospektiva
9. Test driven development 1 - metoda práce
10. Týmová práce: revize projektové dokumentace
11. Test driven development 2 - zhodnocení rozdílů proti klasickému stylu vývoje
12. Týmová práce: uzavření projektu + retrospektiva
13. Prezentace a vyhodnocení projektu a udělování zápočtu
14. Rezerva

Literatura:

Milton D. Rosenau: Řízení projektů, Computer press, 2007 Kathy Schwalbe: Řízení projektů v IT, Computer press, 2011 Steve McConell: Odhadování softwarových projektů, Computer press, 2006

Požadavky:

Nejsou

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 5
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 5
BPSIT3_2021 Business informatics P 5
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 5
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 5


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)