Popis předmětu - BE1M16OVY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16OVY Operations Research
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Knápek J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dobiáš M., Knápek J. Kreditů:5
Cvičící:Dobiáš M., Knápek J. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16OVY

Anotace:

Studenti se seznámí s charakteristikou operačního výzkumu a vybranými optimalizačními modely, jako jsou lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, základy teorie grafů a optimalizací na grafech, základy simulačních modelů a síťovou analýzou (CPM, PERT),

Osnovy přednášek:

1. Úvod, charakteristika disciplíny
2. Podstata modelování a úloha modelů v manažerské praxi
3. Lineární programování - úvod, grafické řešení
4. Lineární programování - simplexová metoda
5. Lineární programování - dualita
6. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
7. Dopravní problém - užití, metody řešení
8. Celočíselné lineární programování
9. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
10. Optimalizace na grafech
11. Síťová analýza - metody CPM a PERT
12. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
13. Simulační modely a metoda Monte Carlo
14. Generátory náhodných čísel

Osnovy cvičení:

1. Úvod, úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
2. Grafické řešení úloh lineárního programování
3. Typické úlohy lineárního programování v praxi
4. Simplexová metoda
5. Dualita v lineárním programování, citlivostní analýza úloh lineárního programování
6. Softwarová podpora řešení úloh lineární programování
7. Dopravní problém
8. Celočíselné lineární programování - metoda větvení a mezí
9. Grafy, optimalizace na grafech
10. Síťová analýza - CPM, PERT
11. Síťová analýza - analýza zdrojů
12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
13. Test
14. Rezerva, zápočet

Literatura:

1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3. Kořeenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003
4. Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2001

Požadavky:

viz: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PZ 2


Stránka vytvořena 21.6.2024 17:50:52, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)