Popis předmětu - BE4M33PAL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M33PAL Advanced Algorithms
Role:P, PV, PS Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Průša D. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Genyk-Berezovskyj M., Průša D. Kreditů:6
Cvičící:Genyk-Berezovskyj M., Hollmann M., Průša D. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE4M33PAL

Anotace:

Basic graph algorithms and graph representation. Combinatorial algorithms. Application of formal languages theory in computer science - pattern matching.

Cíle studia:

Fundamental overview and skills related to the topics of the course.

Osnovy přednášek:

Formal and informal analysis of the memory and time complexity of all data sructures and algorithms taught is an integral part of the course, it is not expicitely listed under particular topics.
1. Asymptotic complexity of algorithms. Graphs, their properties and memory representation.
2. Minimum spanning tree. Union-Find problem.
3. Euler paths. Directed graphs: connectivity, acyclic graphs.
4. Heaps. Fibonacci heap. Heaps performance comparison.
5. Dynamic data structures. Garbage collector.
6. Generating, enumeration aand isomorphism of data structures and combinatorial objects. Permutations, combinations, variations, trees.
7. Generating other combinatorial structures: k-element subsets, Gray code, non-isomorphic graphs.
8. Search in sequences - linear and quadratic interpolation. Median search.
9. Finite automata, implementation, automaton reduction.
10. Regular expressions and text search using regular expressions.
11. Approximate text search using finite automata, dictionary automata.
12. Search in higher dimensions, K-D trees, Quadtree.
13. Search trees: B a B+; 2-3-4 a R-B trees.
14. Search trees: Trie, suffix tree, splay tree.

Osnovy cvičení:

Exercises and related homeworks are devoted mostly to implementation of lecture topics. Consequently, the themes of each exercise formally correspond to those

Literatura:

R. Sedgewick: Algoritmy v C, SoftPress 2003,
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rievest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 2nd ed., MIT Press, 2001
B. Melichar: Jazyky a překlady, Praha , ČVUT 1996
J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 2nd ed., Addison-Wesley, 2001

Požadavky:

Individual implementation of data types and algorithms discussed in the lectures is an important part of the exercises. Thus, capabilty of programmatic manipulation of linked data structures in some of the prevalent languages (C/C++/Java/...) is indispensable.

Klíčová slova:

Directed and undirected graph, graph algorithm, priority queue, pattern matching,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PV 1
MEOI7_2018 Artificial Intelligence P 1
MEOI9_2018 Data Science P 1
MEOI8_2018 Bioinformatics P 1
MEOI4_2018 Computer Engineering P 1
MEOI3_2018 Computer Graphics P 1
MEOI2_2018 Cyber Security P 1
MEOI1_2018 Human-Computer Interaction P 1
MEOI6_2018 Software Engineering P 1
MEOI5_2018 Computer Vision and Image Processing P 1
MEBIO3_2018 Image Processing PS 1
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 1
MEBIO1_2018 Bioinformatics PS 1


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)