Popis předmětu - B4M36ZKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36ZKS Zajištění kvality software
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bureš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bureš M., Daoud F., Frajták K., Klíma M. Kreditů:6
Cvičící:Bureš M., Daoud F., Frajták K., Klíma M., Smítka V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M36ZKS

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami testování a zajištění kvality software. Po úvodu do metodiky testování si studenti osvojí techniky pro vytváření testů z modelu aplikace, které jsou základem návrhu jak manuálních, tak automatických testů. Poté se naučí vytvářet efektivní jednotkové testy kódu a seznámí se s technikami automatického testování na různých úrovních. Závěrečná část předmětu se poté zabývá úvodem do formálních verifikací vytvářeného software.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, metodologie testování, automatizace testů, formální metody a vzájemné souvislosti.
2. Zajištění kvality celého vývojového procesu: Quality assurance, W-model, statické testování.
3. Způsoby zajištění kvality v jednotlivých stylech vývoje software, test-driven development.
4. Metriky kvality a spolehlivosti software, měření efektivity testování.
5. Vytváření testů z modelu aplikace 1.
6. Vytváření testů z modelu aplikace 2.
7. Návrhové vzory pro unit testování, propojení unit testování s procesy vývoje a nasazování.
8. Automatické testování pomocí front-end rozhraní aplikace.
9. Automatické integrační testování.
10. Statické testování kódu.
11. Úvod do formální verifikace modelů, Kripkeho struktury.
12. Temporální logiky.
13. Z notace.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Rex Back, Jamie L. Mitchel: Advanced Software Testing Vol.3, Rocky Nook, 2011
2. Unmesh Gundecha: Selenium Testing Tools Cookbook, Packt Publishing 2012
3. Lasse Koskela: Effective Unit Testing: A guide for Java developers, Manning, 2013

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem PO 3
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost PO 3
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství PO 1


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)