Popis předmětu - B0B39VAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39VAR Virtuální a rozšířená realita
Role:PS Rozsah výuky:2P+2C+8D
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sedláček D. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sedláček D., Žára J. Kreditů:6
Cvičící:Havlík T., Sedláček D. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B0B39VAR

Anotace:

Absolventi předmětu získají přehled o aktuálním stavu, principech a technologiích spojených s pojmy virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). V rámci přednášek se probírá virtuální a rozšířená realita primárně ve vztahu k uživateli a jeho fyziologickým limitům.

Cíle studia:

Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem.

Obsah:

Přednášky obsahují nejprve úvod do problemtiky VR a AR a důležitá témata z počítačové grafiky. Následují interakční koncepty používané ve VR, seznámení se s lidským viděním a rozpoznáváním světa a postupy pro sledování pozice a pohybu uživatele. Rozšířené realitě (na mobilu, v brýlých a dalším typům) je věnován dostatečný prostor. Na prakticky zaměřených cvičeních si studenti vytvoří v malých týmech (2-3 studenti) vlastní virtuální svět a vyzkouší si individuálně tvorbu rozšířené reality a 3D foto-rekonstrukce. Pro cvičení je k dispozici dostatečný počet náhlavních displejů s ovladači pro celou učebnu (Meta Quest 2). Doporučeným frameworkem pro tvorbu je herní engine Unity3D nebo UE5, ale zájemci nejsou na něj limitováni.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do Virtuální a Rozšířené reality, základní přehled témat
2. Počítačová grafika pro virtuální realitu
3. Návrh VR 1 - Interakce uživatele s virtuáním prostředím
4. Návrh VR 2 - Uživatelské rozhraní a prototypování
5. 3D rekonstrukce (z fotografí, ze stereo obrazu, hloubkové kamery)
6. Rozšířená realita 1 - druhy a způsoby kompozice obrazu
7. Rozšířená realita 2 - rozpoznávání světa v okolí uživatele
8. Jazyky pro popis virtuální reality (X3D)
9. VR na webu (WebVR a další frameworky)
10. Audio ve VR
11. Světlo a optika
12. Sledování uživatele ( Tracking )
13. Lidské vnímání a zpoždění VR systému
14. Rozšiřující témata z VR a AR (náhradní přednáška)

Osnovy cvičení:

1) Seznámení se s učebnou, vytvoření dvoučlených týmů, nastavení prvního projektu
2) Prezentace navržených scénářů (projektů)
3) Tvorba VR světa
4) Tvorba VR světa
5) UI
6) Odevzdávka 1. části sem práce
7) Textury
8) Interakce
9) 3D scan / 3D rekonstrukce
10) Audio
11) 3D scan / 3D rekonstrukce
12) Rozšířená realita
13) Rozšířená realita
14) Kontrola projektů, zápočty

Literatura:

Steven M. LaValle - Virtual Reality, Cambridge University Press 2019 Jason Jerald - The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015 Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016

Požadavky:

Znalost programování a využívání knihoven v jazyku C#, Java nebo C++. viz také http://vyuka.iim.cz/y39mm1:y39mm1. Základní orientace v tvorbě 3D grafky (předměty VGO nebo TDM) a implementace v herním engine (předměty HRY nebo TVS).

Poznámka:

Stránky předmětu na: https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

virtuální realita, rozšířená realita, VR, AR, 3D rekonstrukce, HMD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 5
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu PS 5


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)