Popis předmětu - BAM31LET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM31LET Lékařská technika
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Havlík J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Havlík J. Kreditů:6
Cvičící:Havlík J., Horčík Z. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BAM31LET

Anotace:

Důraz je kladen na principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích. Struktury a funkční bloky jednotlivých diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů. Elektrokardiografy, elektroencefalografy, elektromyografy, lékařské monitory, přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetry, anesteziologické a resuscitační přístroje, přístroje pro klinickou laboratoř, elektrostimulátory, kardiostimulátory, defibrilátory, sluchové pomůcky, kochleární implantáty, terapeutické aplikace ultrazvuku, základy ultrazvukových diagnostických systémů, radioterapie a stereotaktická radiochirurgie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: BAM31LET

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti lékařské přístrojové techniky a umožnit jim praktické seznámení s vybranými přístroji při laboratorní výuce.

Osnovy přednášek:

1. Struktura a typy lékařských přístrojů, parametry lékařských přístrojů.
2. Elektrody pro snímání biologických potenciálů, zesilovače biologických signálů
3. Elektrokardiografie, kardiostimulátory, defibrilátory
4. EKG - obvodová řešení, diagnostika
5. Kardiostimulátory, defibrilátory - obvodová řešení
6. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve, pulsní oxymetrie
7. Elektroencefalografie, elektromyografie, měření tělesné teploty
8. Přístroje pro klinickou laboratoř využívající analytických metod
9. Přístroje pro oční lékařství
10. Základy ultrazvukové diagnostiky
11. Přístroje pro intenzivní medicínu, lékařské monitory, umělá plicní ventilace
12. Radioterapie, RTG radioterapie, terapie vysokoenergetickým zářením, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gama nůž
13. Telemedicína, robotická medicína

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s programem cvičení, BOZP
2. Zesilovače biologických signálů
3. Výklad k laboratorním úlohám, zadání samostatných prací
4. Laboratorní měření
5. Laboratorní měření
6. Laboratorní měření
7. Laboratorní měření
8. Laboratorní měření
9. Laboratorní měření
10. Exkurse
11. Exkurse
12. Prezentace samostatných úloh
13. Prezentace samostatných úloh

Literatura:

1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia. 2006.
2. Penhaker, M. a kol.:Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2004.
3. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
4. Bronzino, J. D.: Biomedical Engineering Fundamentals. Boca Raton: CRC Press. 2006.
5. Bronzino, J. D.: Medical Devices and Systems. Boca Raton: CRC Press. 2006.

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování laboratorní výuky, semestrální práce. Předmět předpokládá solidní vstupní znalosti z oblastí analýzy elektrických obvodů, elektrických součástek a funkčních bloků elektrických obvodů, podrobněji viz https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bam31let/start

Klíčová slova:

lékařská technika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika P 1
MPBIO4_2018 Zpracování signálů P 1
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu P 1
MPBIO2_2018 Lékařská technika P 1


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)