Popis předmětu - B4B39IUR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní
Role:PZ, PO Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Macík M., Míkovec Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Macík M., Míkovec Z. Kreditů:6
Cvičící:Macík M., Míkovec Z. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B39IUR

Anotace:

Na základě specifikace uživatelského rozhraní (kterou získá od design týmu) bude schopen implementovat uživatelské rozhraní a kvalitně komunikovat s dalšími stakeholdery účastnícími se celého procesu návrhu, testování a implementace uživatelského rozhraní.

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je naučit implementátory uživatelských rozhraní rozumět specifikaci UI, kterou dostávají od designérů a naučit je efektivně spolupracovat s ostatními členy vývojového procesu (designéři, testéři, výzkumníci uživatelských potřeb, atd.)

Osnovy přednášek:

1. Uživatelská rozhraní jako nástroj komunikace mezi člověkem a počítačem
2. Práce se specifikací uživatelského rozhraní
3. Efektivní implementace uživatelského rozhraní; oddělení uživatelského rozhraní od aplikace - MVC
4. Techniky simulace modelu aplikace používané při implementaci uživatelských rozhraní
5. Principy spolupráce s grafickým designérem
6. Implementace grafických uživatelských rozhraní
7. Implementace negrafických uživatelských rozhraní (haptická, taktilní atd.)
8. Implementace nestandardních uživatelských rozhraní (joystick, headtracker .)
9. Testování uživatelských rozhraní - problematika automatického testování
10. Příprava uživatelského rozhraní pro testování s uživateli
11. Animace a video jako součást uživatelského rozhraní a metody jeho implementace v něm
12. Zvuk jako součást uživatelského rozhraní a metody jeho implementace v něm
13. Implementace přístupných (accessibility) uživatelských rozhraní

Osnovy cvičení:

1. Motivace pro kvalitní implementaci uživatelských rozhraní (příklady).
2. Zadání semestrálních prací ve formě specifikace uživatelského rozhraní. Rozbor specifikace uživatelského rozhraní.
3. Praktické ukázky práce s MVC modelem při implementaci uživateslkého rozhraní
4. Praktické ukázky práce s implementačními nástroji typu MS Blend
5. Praktické ukázky simulace modelu aplikace (např. Wizard of Oz, statické modely DBS, simulované spojení klient-server)
6. Praktické ukázky zapojení grafického designéra do procesu implementace uživateského rozhraní (např. použití XAML, HTML 5+CCS3+JavaScript pro vizuální design UI)
7. Konzultace k semestrální práci
8. Konzultace k semestrální práci
9. Praktické ukázky automatického testování uživatelských rozhraní
10. Praktické ukázky testování uživatelských rozhraní s uživateli
11. Konzultace k semestrální práci
12. Konzultace k semestrální práci
13. Odevzdání a prezentace semestrální práce
14. ZÁPOČET

Literatura:

1. Microsoft Blend for Visual Studio. Nástroj pro efektivní implementaci uživatelského rozhraní (MVC), simulaci modelu aplikace a spolupráci s grafickým designérem.

Požadavky:

Znalost programovování pomocí vyšších programovacích jazyků (např. C++, Java, C#) a algoritmizace. Základy SW inženýringu.

Klíčová slova:

implementace UI, design dokument

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3_2016 Software PO 5
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PZ 5
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 5


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)