Popis předmětu - BE2B38EMB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Svatoš J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Svatoš J. Kreditů:5
Cvičící:Svatoš J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2B38EMB

Anotace:

Methods of measurement of electrical physical quantities (voltage, current, power, frequency, resistance, capacitance and inductance) are explained together with principles of their correct application and accuracy estimation. The course is closed by presenting information of several basic electronic measuring instruments and explaining fundamentals of magnetic measurements and basic information concerning measurement systems.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE2B38EMB

Cíle studia:

Students should be acquainted with fundamentals of electrical (and magnetic) measurement and instrumentation, I particular with measuring methods, current used instruments and their basic parts, their properties and correct application including their integration into data acquisition systems.

Obsah:

The principle of measuring methods of electrical quantities (voltage, current, power, frequency, resistance, capacitance, and inductance) and magnetic measurements are explained in lectures. An integral part of lecturers is also an explanation of principles of AD and DA converters, circuits for analog processing measuring signals including selected sensors. The knowledge gains in lectures are practically verified in 17 laboratory tasks and final individual work.

Osnovy přednášek:

1. Introduction - measuring chain, accuracy of measurement - evaluation of uncertainties of direct and indirect measurements, error of method and its correction.
2. Analogue meters (PMMC meter, iron vane and electrodynamic meters).
3. Measuring amplifiers with OA, converters of average and of RMS value, phase-sensitive rectifier.
4. Converters for sum and difference measurement, analogue multipliers, measurement of frequency and phase shift.
5. AC or DC current and voltage measurement - standards, methods and instruments
6. Principle of sampling and quantisation of analogue signal, DACs and ADCs - principle and properties.
7. Measurement of resistance - converter R → U; methods for low and high resistance measurement, unbalanced Wheatstone bridge for sensor application.
8. Present-day digital multimeters, common mode rejection, principle of autocalibration and software calibration.
9. Measurement of power - definition, measuring methods, digital wattmeter; measurement of energy consumption.
10. Measurement of impedance and admittance in LF range - bridges, principle of digital LCR meters.
11. Measurement of DC and LF magnetic field, measurement of parameters and characteristics of ferromagnetic materials.
12. Analogue and digitising oscilloscopes, passive oscilloscope probe.
13. LF generators of measuring signals..
14. Data acquisition systems - overview and application, GP-IB measuring system, DAQ systems based on plug-in boards, software for DAQ systems - overview.

Osnovy cvičení:

1. Introduction, safety in lab, oscilloscope - basic control and measurement.
2. Frequency dependence of AC voltmeters. Voltage divider.
3. Low currents measurement. Measuring amplifiers (low DC voltage).
4. Influence of form factor on meter readings. Measuring rectifier.
5. One-phase power measurement. Frequency and period measurement.
6. Principle of signal sampling. Test I.
7. Digitising oscilloscope + arbitrary generatior, application of passive probe. Measurement of low resistances.
8. IEEE 488 measurement system. Test II
9. Digital impedance and admittance meter.
10. Amplitude permeability measurement. Test III
11. Imballanced Wheatstone bridge - application for resistance changing transducers
12. Measurement of the leakage magnetic field of the transformer.
13. Solving individual measurement task
14. Solving individual measurement task

Literatura:

[1] V. Haasz, M. Sedláček: Electrical Measurements. University Textbook, Publishing House of CTU in Prague, Prague, 2006
[2] M. Sedláček, J. Holub, D. Hejtmanová: Laboratory Exercises in Electrical Measurements. Publishing House of CTU in Prague, Prague, 2011
[3] Placko D. : Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Požadavky:

Knowledge of courses: Physics 1, Fundamentals of electrical circuits

Poznámka:

Abs. the course AE1B31EOS is recommended.

Klíčová slova:

Measurement, instrumentation, electrical quantity, measuring instrument, measuring method,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)