Popis předmětu - A0M33PAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M33PAR Praktická robotika
Role:PV Rozsah výuky:1P+3L
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Přeučil L. Zakončení:KZ
Přednášející:Kulich M., Přeučil L. Kreditů:4
Cvičící:Kozák V., Kulich M., Přeučil L., Zahrádka D. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A0M33PAR

Anotace:

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům praktické dovednosti v oblasti řízení robotu ve složité úloze, tj. od řešení problémů návrhu architektury robotu, zpracování senzorických dat, přes navigaci a vytváření modelu prostředí až po plánování a inteligentní rozhodování. Důraz je kladen na cvičení, kde studenti budou řešit komplexní úlohu (hon za pokladem) na reálném hardware mobilního robotu a budou mít dostatek prostoru pro implementaci a experimenty tak, aby bylo zřejmé, proč základní algoritmy ne vždy fungují a proč je vhodné použít sofistikovanější metody. Kurz je vhodným doplňkem kurzu A3M33IRO.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M33PAR

Cíle studia:

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům praktické dovednosti v oblasti řízení robotu ve složité úloze, tj. od řešení problémů návrhu architektury robotu, zpracování senzorických dat, přes navigaci a vytváření modelu prostředí až po plánování a inteligentní rozhodování. Důraz je kladen na cvičení, kde studenti budou řešit komplexní úlohu na reálném hardware mobilního robotu a budou mít dostatek prostoru pro implementaci a experimenty tak, aby bylo zřejmé, proč základní algoritmy ne vždy fungují a proč je vhodné použít sofistikovanější metody.

Osnovy přednášek:

1 Zadání a rozbor úlohy, architektura aplikace 2 Navigace a řízení robotu v dané úloze 3 Zpracování senzorické informace, stavba modelu prostředí pro zadanou úlohu 4 Plánování pro zadanou úlohu 5 Lokalizace pro zadanou úlohu 6 Strategické plánování pro zadanou úlohu 7 Referáty

Osnovy cvičení:

1 Seznámení s laboratorním vybavením, organizace 2 Laboratorní práce - architektura řešené aplikace 3 Laboratorní práce - navigace a řízení robotu 4 Kontrolní den 5 Laboratorní práce - zpracování senzorické informace 6 Laboratorní práce - stavba modelu prostředí 7 Laboratorní práce - plánování 8 Laboratorní práce - plánování, kontrolní den 9 Laboratorní práce - lokalizace 10 Laboratorní práce - lokalizace 11 Laboratorní práce - strategické plánování 12 Laboratorní práce - strategické plánování 13 Odevzdání úloh, soutěž

Literatura:

1. R. Siegwart and I. R. Nourbakhsh: Introduction to autonomous mobile robots, MIT Press, 2004, ISBN 0-262-19502-X

Požadavky:

Aktuální informace o přednáškách a cvičeních na: https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a0m33par/start

Klíčová slova:

autonomní mobilní robot, navigace, zpracování senzorických dat

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika PV 3


Stránka vytvořena 25.7.2024 09:51:09, semestry: Z/2023-4, Z,L/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)