Popis předmětu - BE9M04PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M04PRE Presentation Skills
Role:V, PO, P Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:EN
Garanti:Jennings P. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Stadnik E., Ynsua M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE9M04PRE

Anotace:

Celkový cíl tohoto kurzu je rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti za účelem plánování a realizace efektivní prezentace. Studenti budou provedeni postupně skrze všechny klíčové body prezentování - od jejich přípravy a schopnost představit se až k závěrečnému shrnutí. Studenti jsou pomocí interaktivních metod instruováni k úspěšnému předávání svých myšlenek a nápadů v logickém pořadí a uspořádaných celcích, to vše stručně, jasně a výstižně. Důraz je kladen na nezávislé kritické myšlení a na správnou formulaci prezentovaných myšlenek. Během tohoto kurzu si studenti procvičí dovednosti, které jim umožní stát se lepšími řečníky a přednášejícími.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů.

Obsah:

Celkový cíl tohoto kurzu je rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti za účelem plánování a realizace efektivní prezentace. Studenti budou provedeni postupně skrze všechny klíčové body prezentování - od jejich přípravy a schopnost představit se až k závěrečnému shrnutí. Studenti jsou pomocí interaktivních metod instruováni k úspěšnému předávání svých myšlenek a nápadů v logickém pořadí a uspořádaných celcích, to vše stručně, jasně a výstižně. Důraz je kladen na nezávislé kritické myšlení a na správnou formulaci prezentovaných myšlenek. Během tohoto kurzu si studenti procvičí dovednosti, které jim umožní stát se lepšími řečníky a přednášejícími.

Osnovy přednášek:

Week 1: Course Introduction & Credit Requirements How to Prepare and Give a Presentation Week 2: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication Preparing Slides for Presentations HW: Choose Topic for Presentation Week 3: Structure of a Presentation (INTRODUCTION - BODY - CONCLUSION) Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation HW: Create OVERVIEW for Presentation Week 4: Making an Outline Innovative Ways to Open your Presentation Week 5: Individual Consultations Week 6: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices At a Loss for Words: Describing Things When You Forget the Word Week 7: Fluency Practice: Summarizing Week 8: Pronunciation: It is WHAT you say...and HOW you say it Key Words in Presentation Week 9: Facts versus Opinions Reporting Verbs / Hedging Week 10: Graphs & Charts How to Talk About a Visual Aid Week 11: Individual Consultations Progress Check / Practice Presentation Week 12: STUDENT PRESENTATIONS Week 13: Feedback / Make-up Presentations Week 14: Reserve Class (Feedback / Make-up Presentations)

Osnovy cvičení:

Week 1: Course Introduction & Credit Requirements How to Prepare and Give a Presentation Week 2: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication Preparing Slides for Presentations HW: Choose Topic for Presentation Week 3: Structure of a Presentation (INTRODUCTION - BODY - CONCLUSION) Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation HW: Create OVERVIEW for Presentation Week 4: Making an Outline Innovative Ways to Open your Presentation Week 5: Individual Consultations Week 6: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices At a Loss for Words: Describing Things When You Forget the Word Week 7: Fluency Practice: Summarizing Week 8: Pronunciation: It is WHAT you say...and HOW you say it Key Words in Presentation Week 9: Facts versus Opinions Reporting Verbs / Hedging Week 10: Graphs & Charts How to Talk About a Visual Aid Week 11: Individual Consultations Progress Check / Practice Presentation Week 12: STUDENT PRESENTATIONS Week 13: Feedback / Make-up Presentations Week 14: Reserve Class (Feedback / Make-up Presentations)

Literatura:

Materials: Provided by instructor (or made available online).

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni Intermediate.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika PO 1
MELAK_2016 Avionika P 1
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)