Popis předmětu - B0B39GRT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39GRT Grafická tvorba
Role:V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Svobodová L. Zakončení:KZ
Přednášející:Svobodová L. Kreditů:5
Cvičící:Svobodová L. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B39GRT

Anotace:

Předmět poskytne studentům základní přehled o principech grafického navrhování a typografie. Součástí předmětu je praktická příprava na samostatný výtvarný návrh elektronického dokumentu. Nedílnou částí výuky je kreslení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39GRT

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti nezbytně nutné k vytvoření samostatného výtvarného návrhu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do grafické tvorby - historie, současnost
2. Kresba a: způsob vnímání, přenos reality do kresby.
3. Kresba b: styly, rozdíly v ruční kresbě.
4. Kresba c: model a fantazie.
5. Kresba d: linie, příprava pro grafiku.
6. Kompozice - prostor pro výtvarné vyjádření, harmonie.
7. Barvy - základní principy barevné skladby.
8. Typografie - zásady, druhy písma, rozpal, text.
9. Základy fotografování.
10. Kombinace kresby, fotografie a písma.
11. Geometrické prvky, animace, video.
12. Speciální efekty.
13. Komplexní návrh.

Osnovy cvičení:

1. Zadání úlohy č. 1 - kresba.
2. Nácvik kreslení jednoduchých kontur.
3. Návrh vlastní kresby.
4. Konzultace k úloze č. 1 a její dokončování.
5. Kontrola úlohy č. 1, zadání úlohy č. 2 - barevný návrh.
6. Nácvik barevné kompozice.
7. Návrh vlastního výtvarného řešení.
8. Konzultace k úloze č. 2.
9. Kontrola úlohy č. 2, zadání úlohy č. 3 - sazba.
10. Typografický návrh dokumentu. 11. Kontrola úlohy č. 3, zadání úlohy č. 4 - fotografie.
12. Návrh a realizace fotografického díla.
13. Kontrola úlohy č. 4.
Semestrální práce: Postupně zadávané 4 praktické dílčí úlohy směřující od ruční kresby, přes kompozici barevného návrhu, typografický návrh až po fotografii.

Literatura:

1. Brožková Ivana: Dobrodružství barvy. SPN, Praha 1983
2. Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981
3. Parramón José Maria, Pechová Magdaléna: Velká kniha o kresbě; Historie, malířsky ateliér, materiály a postupy, náměty, teorie a praxe olejomalby. Nakladatelství Svojtka a Vašut, Praha 1996. ISBN 80-7180-093-7

Požadavky:

Žádné vstupní požadavky nejsou. Další informace viz https://cent.felk.cvut.cz/courses/GRT/

Klíčová slova:

kresba, grafický návrh, kompozice, typografie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)