Popis předmětu - BV002AKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002AKA Akustické aplikace
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jiříček O. Zakončení:KZ
Přednášející:Brothánek M., Jiříček O. Kreditů:4
Cvičící:Brothánek M., Jiříček O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002AKA

Anotace:

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována ultrazvuku, jeho generování, měření a především jeho aplikacím v různých oblastech života.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B02AKA

Osnovy přednášek:

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
3. Akustická intenzita, akustický výkon, metody měření.
4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
5. Prostorová a stavební akustika, dozvuk a zvuková izolace.
6. Akustické materiály, jejich měření.
7. Metody snižování hluku, základní principy.
8. Měření a snižování vibrací.
9. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
10. Interakce akustických vln s prostředím, kvantové projevy ultrazvuku.
11. Měřící a zobrazovací metody s pomocí ultrazvuku.
12. Zpracování signálu pomocí povrchových akustických vln.
13. Užití ultrazvuku v medicíně: diagnostika a terapie.
14. Užití ultrazvuku ve strojírenství a technické diagnostice.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, decibely.
2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.
3. Měření akustického výkonu.
4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.
5. Měření doby dozvuku.
6. Měření akustické impedance materiálů.
7. Měření hluku.
8. Měření a analýza vibrací.
9. Cejchování zvukoměru.
10. Studium vzniku ultrazvuku při pronikání plynu malým otvorem, směrové vlastnosti snímače.
11. Ultrazvukové impulsní metody pro měření a diagnostiku.
12. Výkonový ultrazvuk.
13. Vizualizace ultrazvukového pole v kapalině.
14. Měření charakteristik ultrazvukových měničů.

Literatura:

1. Jiříček O.: Úvod do akustiky, skriptum
2. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997
3. Fahy F.: Sound Intensity, E&FN Spon 1995

Požadavky:

Protokoly o měření, závěrečný test.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)