Popis předmětu - BE4M36LUP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M36LUP Logical Reasoning and Programming
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Železný F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Chvalovský K., Kuželka O. Kreditů:6
Cvičící:Chvalovský K., Tóth J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/lup/start

Anotace:

The course's aim is to explain selected significant methods of computational logic. These include algorithms for propositional satisfiability checking, logical programming in Prolog, and first-order theorem proving and model-finding. Time permitting, we will also discuss some complexity and decidability issues pertaining to the said methods.

Osnovy přednášek:

1. Introduction and propositional logic (recap)
2. SAT solving—resolution, DPLL, and CDCL
3. SAT solving (cont'd) and introduction to SMT
4. Satisfiability modulo theories (SMT)
5. Introduction to Prolog
6. Recursion, lists
7. SLD trees, cut, negation
8. Search in Prolog
9. Answer set programming
10. First-order logic
11. First-order resolution
12. Equality and model finding
13. Proof assistants

Osnovy cvičení:

Literatura:

Bundy, A.: The Computational Modelling of Mathematical Reasoning, Academic Press 1983 (Bundy). Clarke, E.M. Jr., Grumberg, O. and Peled, D. A.: Model Checking, The MIT Press, 1999, Fourth Printing 2002. Newborn, M.: Automated Theorem Proving: Theory and Practice Robinson, J.A., Voronkov, A. (Eds.): Handbook of Automated Reasoning (in 2 volumes). Elsevier and MIT Press 2001 Weidenbach, Ch.: SPASS: Combining Superposition, Sorts and Splitting (1999) Wos, L. and Pieper, G.W.: A Fascinating Country in the World of Computing: Your Guide to Automated Reasoning Flach P.: Simply Logical ? Intelligent Reasoning by Example, John Wiley, 1998 Bratko I.: Prolog Programming for Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 2011

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI7_2018 Artificial Intelligence PO 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)