Popis předmětu - BV002FC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002FC Fyzikální čtvrtky
Role:  Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:CS
Garanti:Fabián V., Kulhánek P. Zakončení:Z
Přednášející:Fabián V., Kulhánek P. Kreditů:1
Cvičící:Fabián V., Kulhánek P. Semestr:L,Z

Anotace:

Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky přináší aktuální informace o dění v technice a v přírodních vědách. Je určen pro studenty všech studijních programů. Na přednášky jsou zváni přední odborníci z akademického prostředí a z firem se zkušenostmi z praxe. Prostřednictvím těchto přehledových přednášek si mohou studenti rozšířit či doplnit naučené znalosti a mohou se seznámit s akademickými pracovníky a hosty z jiných pracovišť. Další účel přednášek je motivační s cílem vzbudit u studentů zájem o zajímavé obory či oblasti, na které by se mohli při svém studiu zaměřit.

Cíle studia:

Fyzikální čtvrtky plní především tyto účely:
1. doplňující: umožňují studentům prostřednictvím obecných a přehledových přednášek rozšířit a doplnit naučené znalosti a provést jejich syntézu napříč obory,
2. prezentační: seznamují studenty s výzkumem pracovníků na ČVUT,
3. motivační: mohou vzbudit u studentů zájem o zajímavý obor či oblast, na kterou by se mohli při svém studiu zaměřit,

Obsah:

Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky přináší aktuální informace o dění v technice a v přírodních vědách. Je určen pro studenty všech studijních programů. Na přednášky jsou zváni přední odborníci z akademického prostředí a z firem se zkušenostmi z praxe. Prostřednictvím těchto přehledových přednášek si mohou studenti rozšířit či doplnit naučené znalosti a mohou se seznámit s akademickými pracovníky a hosty z jiných pracovišť. Další účel přednášek je motivační s cílem vzbudit u studentů zájem o zajímavé obory či oblasti, na které by se mohli při svém studiu zaměřit.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Účast na alespoň 75 % přednášek, vyplnění on-line formuláře s docházkou a položení minimálně 3 dotazů za semestr

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)