Popis předmětu - BBB37ZPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BBB37ZPR Základy programování
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vítek S. Zakončení:KZ
Přednášející:Vítek S. Kreditů:6
Cvičící:Hužvár M., Vítek S. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BAB37ZPR

Anotace:

Náplň předmětu je koncipována s důrazem na osvojení si základních principů programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů.

Osnovy přednášek:

1. Úvodní informace, organizace kurzu. První program.
2. Návrh jednoduchého algorimu, vývojový diagram. Struktura programů, rozklad problému na podproblémy.
3. Proměnné, výrazy, základní datové typy a jejich reprezentace a vzájemná konverze.
4. Funkce.
5. Větvení programu, cykly.
6. Datové struktury, pole, řetězce, ukazatele.
7. V/V operace, práce s textovými a binárními soubory.
8. Programovací styly, kódovací konvence. Odhad asymptotické složitosti.
9. Pokročilé datové struktury.
10. Debugování a testování.
11. Čitelnost kódu.
12. Přehled dalších programovacích jazyků.
13. Přehled dalších programovacích jazyků.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s vývojovým prostředím, první program.
2. Datové typy, proměnné.
3. Funkce
4. Větvení programu
5. Cykly
6. Strukturované datové typy
7. Práce se soubory
8. Vyhledávací a třídící algoritmy
9. Abstraktní datový typ
10. Asymptotická složitost
11. Práce na projektu I.
12. Práce na projektu II.
13. Práce na projektu III.
14. Práce na projektu IV.

Literatura:

Doporučená literatura:
[1] Mark Summerfield. Python 3: Výukový kurz, Computer Press, 2021, ISBN 978-80-251-2737-7
[2] Jana Pšenčíková, Algoritmizace, Computer Media, 2021, ISBN 978-80-7402-414-6

Požadavky:

Nejsou.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)