Popis předmětu - B3M38POS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38POS Pokročilé senzory
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Platil A. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Janošek M., Platil A. Kreditů:6
Cvičící:Dressler M., Novotný D., Platil A. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=6493

Anotace:

Předmět poskytuje přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu. Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají praktickou zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.

Obsah:

Předmět poskytuje přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu. Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají praktickou zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.

Osnovy přednášek:

1. Fyzikální principy senzorů, základní parametry a techniky zpracování signálu.
2. Materiály pro senzory. MEMS. Modelování a návrh senzorů.
3. Principy a aplikace přesných magnetických senzorů.
4. Senzory pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací.
5. Kalibrace a testování senzorů, vyhodnocování nejistot.
6. Metody snižování nejistot. Šum a jeho měření.
7. Korelační a koherentní metody zpracování senzorového signálu, filtrace a fúze dat.
8. Bezkontaktní senzory elektrického proudu.
9. Zobrazovací metody v medicíně, tomografie. Senzory pro lékařskou diagnostiku.
10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice.
11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu a navigaci.
12. Senzory pro průmysl a pro snímání environmentálních parametrů.
13. Využití senzorů v geofyzice, prospekci a archeologii.
14. Inteligentní senzory, senzorové sítě a systémy.

Osnovy cvičení:

Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit pokročilé měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření.

Literatura:

Povinné: Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. 5th ed. Springer 2016, ISBN 9783319193021. Přístupné online pro studenty ČVUT přes univerzitní knihovnu. Nepovinné: Pallás-Areny R., Webster J.G.: Sensors and Signal Conditioning, 2nd Edition, Wiley 2012. ISBN 9781118585931.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)