Členství v organizacích

Kromě rozsáhlé vědecké spolupráce se špičkovými světovými univerzitami a výzkumnými ústavy je fakulta také členem celé řady významných národních i nadnárodních profesních a zájmových organizací. Mezi nejvýznamnější patří:

ACM SIGGRAPH -From the Association for Computing Machinery's Special Interest Group on Graphics and Interactive Techniques
AMS - American Mathematical Society
AMTA - Antenna Measurement Techniques Association
APVTS - Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí
Association for Computing Machinery
CIGRE
CSKI - Czech Pattern Recognition Society
Czech Efficient Learning Node
Česká akustická společnost
Česká astronomická společnost
Česká elektrotechnická společnost
Česká energetická společnost (ČENES)
Česká matice technická
Česká společnost pro nové materiály a technologie
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Česká vakuová společnost
Československé sdružení uživatelů TeXu
Český svaz ochránců přírody
EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering
EUNIS-CZ European University Systems Organization
EUROGRAPHICS, The European Association for Computer Graphics
European Acoustics Association
European Association for Education in Electrical and Information Engineering
FVS - Fyzikální vědecká společnost
IAEE - International Association of Energy Economics
IAMS - International Association for Media in Science
IAPR - The International Association for Pattern Recognition
IEEE
IEEE Circuits and Systems Society
IEEE Computer Society
IEEE Control System Society
IEEE Control Systems Society
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
IEEE MTT-S
INNS - International Neural Network Society
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
International Association for Pattern Recognition
International Plasma Chemistry Society
Italy Grands
JČMF - Jednota českých matematiků a fyziků
Odborná skupina pro umělou inteligenci
Odborná společnost letecká v rámci CSVTS
Profibus CZ
Profibus International
SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics
SPIE - The International Society for Optical Engineering
Společnost pro radioelektronické inženýrství
The Institute of Electrical Engineers
Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk