Popis předmětu - B0M16FIL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16FIL Filozofie 2
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zamarovský P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Zamarovský P. Kreditů:5
Cvičící:Zamarovský P. Semestr:Z,L

Anotace:

Cíle studia:

Seznámit posluchače s myšlenkami antické filosofie a zejména jejich vztahu k dnešní vědě, technice a životu společnosti.

Obsah:

Předmět vychází z historického vývoje západní filosofie. V úvodu se zabývám základními pojmy, dále zmiňuji nejdůležitější filosofy a jejich odkaz dnešku. Snažím se tu ukázat na aktuálnost starých filosofických myšlenek. Filosofie 2 jde vice do hloubky než úvodní kurs, diskutuji vztah filosofie, vědy a techniky, redukcionismus – jeho význam a omezení, filosofie matematiky, vývoj atomistických přístupů, determinismus, metodika vědy a pod.

Osnovy přednášek:

1 Přístupy vědců k filosofii, St. Hawking, E. Mach 2 Redukcionismus a jeho kořeny 3 Filosofie matematiky
4. Epistemologie a ontologie Hérakleita
5 Problém negativních význaků (vakuum, nekonečno, nevědomí…)
6. Meze atomismu, determinismus, Laplaceův démón
7. Problematika svobodné vůle,
8. Role subjektu v procesu poznání
9. Paradoxy seběvztažných výroků
10. Matematický platonismus a Aristotelismus
11. Paranklise, otázka svobodné vůle
12. Starý a nový skepticismus
13. Stoikové, katalepse
14. Eukleidovská a neeukleidovská geometrie, kosmologie

Osnovy cvičení:

Během cvičení se rozšíří odpřednášená látka a studenti prezentují své referáty na zvolené (předem domluvené – ale není to nutné) téma. Následuje diskuse.

Literatura:

Přednášky z Filosofie I najdete na adrese: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkShTmq15EJbE7vtoxpTWeO Literatura: Zamarovský P., Příběh antické filosofie, nakl. ČVUT, Praha 2005. Zamarovský P., From Philosophy to Science, nakl. ČVUT, Praha 2022 Zamarovský P., Mýtus nekonečno, Karolinum 2018 Zamarovský P., Proč je v noci tma?, Karolinum 2021 Zamarovský P., Why is it dark at Night?, AutorHouse, London 2013 Ostatní materiály budou upřesněni během výuky.

Požadavky:

zájem o filosofii a širší souvislosti vědy a techniky

Klíčová slova:

antika, filosofie, věda

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace V
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem V
MPOI9_2018 Datové vědy V
MPOI8_2018 Bioinformatika V
MPOI7_2018 Umělá inteligence V
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství V
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství V
MPOI3_2018 Počítačová grafika V
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost V
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru V 1,3
MPEK1_2018 Elektronika V
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy V
MPEK6_2018 Mobilní komunikace V
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet V
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí V
MPEK3_2018 Fotonika V
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1,3
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1,3
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1,3
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1,3
MPBIO1_2018 Bioinformatika V
MPBIO4_2018 Zpracování signálů V
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu V
MPBIO2_2018 Lékařská technika V


Stránka vytvořena 30.5.2024 17:50:46, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)