Popis předmětu - B0M16FIL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16FIL Filozofie 2
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zamarovský P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Zamarovský P. Kreditů:5
Cvičící:Zamarovský P. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Kurs je zaměřen na filozofické aspekty vědy a techniky. Formou vybraných kapitol se rozebírají zejména transdisciplinární aspekty filozofie, informatiky, fyziky, matematiky a biologie.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy, spolené kořeny vědy a filozofie
2. Společné kořeny vědy a filozofie, role jazyka na myšlení a filosofování
3. Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky, analytická filosofie
4. E. Mach, analytická filosofie, filosofie mysli
5. Duše a tělo, různá filosofická pojetí
6. Evoluce, v biologii a kosmologii, samoorganizace
7. Otázky kolem determinismu
8. Redukcionismus, jeho role v poznání, holismus
9. Hýlozoismus, biologie a fyzika
10. Filosofické problémy fyziky
11. Paradoxy vakua, od eleatů ke kvantové elektrodynamice
12. Filozofické otázky matematiky, nekonečno
13. Filosofické otázky informatiky
14. Otázky alternativního poznání, skepticismus starověký a novodobý

Osnovy cvičení:

1. Role of language on the way of thinking.
2. Myths, fairytales, religion, philosophical and scientific thinking.
3. Discussion on the relation between technology and art. What is metaphysics?
4. Information, entropy and physics.
5. Can machines think and feel?
6. Transdisciplinar aspects of biology and live science.
7. Non-locality, teleportation, the problem of identity.
8. Time and space in physics and philosophy.
9. Problem of reductionism in science and in general thinking.
10. Comparison between "Eastern" and "Western" thinking.
11. Some topic psychotherapeutic methods.
12. Healing, parapsychology and critical reasoning
13. ,Alternative cognition", discussions of criteria of scientific knowledge.
14. Present-day philosophers and new ways of philosophy.

Literatura:

1. Barrow, J.D. Theory of Everything, Cambridge, 1993
2. Capra, F. The Tao of Physics, New York: Bantam Books.1984
3. Zamarovský P., The Grand Design, Organon F XX, 1, Bratislava, Praha 2013
4. Zamarovský P., Cosmos, time and creation, Acta Polytechnica, 50, 6, CTU, Praha 2010
5. Prigogine I., Stangers I., Order out of Chaos, Bantam New Age Books 1984
6. Hawking S., Mlodinow L., The Grand Design, Bantan book, London 2011

Požadavky:

Absolvování Filosofie I. nebo podobného kursu zaměřeného zejména na antickou filosofii.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem V
MPOI9_2018 Datové vědy V
MPOI8_2018 Bioinformatika V
MPOI7_2018 Umělá inteligence V
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství V
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství V
MPOI3_2018 Počítačová grafika V
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost V
MPBIO1_2018 Bioinformatika V
MPBIO4_2018 Zpracování signálů V
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu V
MPBIO2_2018 Lékařská technika V
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace V
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1,3
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1,3
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1,3
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1,3
MPEK1_2018 Elektronika V
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy V
MPEK6_2018 Mobilní komunikace V
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet V
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí V
MPEK3_2018 Fotonika V
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru V 1,3


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)