Popis předmětu - BV002TF1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BV002TF1 Teoretická fyzika 1
Role:  Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kulhánek P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Krpenský A., Kulhánek P. Kreditů:4
Cvičící:Krpenský A., Kulhánek P. Semestr:Z

Anotace:

Předmět Teoretická fyzika 1 je základem k pochopení následujících přednášek a současně první částí čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium. Hlavním cílem je teoretická mechanika - osvojení si pohybových rovnic v křivočarých souřadnicích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B02TF1

Osnovy přednášek:

1. Zobecněné souřadnice a hybnosti. Stav systému, konfigurační prostor.
2. Pohybové rovnice: Hamiltonův variační princip, Lagrangeovy rovnice.
3. Zákony zachování v přírodě: zobecněná hybnost, zobecněná energie, fázový prostor.
4. Hamiltonovy kanonické rovnice, Hamiltonova funkce.
5. Poissonova formulace pohybových rovnic. Poissonovy rovnice. Lieova algebra.
6. Nelineární dynamické systémy: Řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
7. Bifurkace. Rovnice stability a fázový portrét. Ljapunova stabilita.
8. Atraktory, podivné atraktory..
9. Chaotické množiny, deterministický chaos.
10. Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
11. Pohyb nabitých částic, teorie driftů, adiabatické invarianty.
12. Magnetká zrcadla, tokamaky, stelarátory.
13. Pohyb částic v magnetickém dipólu
14. Pohyb částic v magnetickém poli Země.

Osnovy cvičení:

zobecněné souřadnice Lagrangeovy rovnice, příklady Hamiltonovy rovnice, příklady Poissonovy rovnice, příklady zákony zachování evoluční rovnice stability a nestabilita ukázky atraktorů řešení různých typů rovnic metoda potenciálu diferenční schémata pohyb nabitých částic

Literatura:

[1] P. Kulhánek: Teoretická mechanika, ČVUT, 2001. http://www.aldebaran.cz/studium/mechanika.pdf
[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau: Course of Theoretical Physics: Mechanics, Pergamon Press, 2003

Požadavky:

žádné, první díl čtyřdílné přednášky

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)